Onderzoek psychosociale arbeidsbelasting

Volgens de Arbowet zijn organisaties verplicht psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen, of in ieder geval te beperken. Het PSA-onderzoek van Right Marktonderzoek brengt op professionele wijze alle PSA thema’s in kaart. Thema’s zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk. Het onderzoek levert inzicht in het welzijn van de medewerkers, waarna Right Marktonderzoek u kan begeleiden in het implementeren van het resultaat. Hiermee bieden wij de juiste handvatten om gericht aan de slag te gaan met het resultaat.

Meer weten over wat wij op het gebied van onderzoek naar medewerkerstevredenheid en psychosociale arbeidsbelasting voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek, incompany presentatie of offerte. Maak kennis met het ervaren team van Right Marktonderzoek.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Wat bieden de experts van Right Marktonderzoek?

Kennis verkregen uit 30 jaar ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder medewerkers van diverse organisaties:

 • onderzoek op maat met professionele kwantitatieve- (online/schriftelijk) en kwalitatieve (diepte-interviews/focusgroepen) onderzoeksoplossingen, die passen bij uw organisatie en situatie
 • PSA vragenlijsten gebaseerd op onze ruime ervaring
 • advies en begeleiding rondom de interne communicatie voorafgaand, tijdens en na het onderzoek
 • gegarandeerde anonimiteit voor uw medewerkers
 • kennis rondom alle actuele thema’s rondom psychosociale arbeidsbelasting
 • heldere schriftelijke en/of online rapportages met samenvattende modellen en figuren, waaronder het door ons ontwikkelde PSA veiligheidsmodel en RISA-Model
 • rapportage op elk mogelijk niveau, bijvoorbeeld per afdeling, team of locatie
 • een samenvatting en/of presentatie van het resultaat voor u en/of uw medewerkers
 • begeleiding bij het implementeren van het onderzoeksresultaat
 • en altijd: een enthousiast team en een persoonlijk contact.

Right Marktonderzoek heeft een medewerkersonderzoek uitgevoerd voor Comfoor
Marjolein Barink, Human Resources Employee:
“Vlotte communicatie, uitgebreide en overzichtelijke rapportage en veel overleg over hoe we voor meer respons kunnen zorgen. Dat is prettig.”


Meer weten?

Wilt u meer weten over ons PSA-onderzoek? Neem direct contact op en laat u verder informeren door één van onze projectleiders.

Contact

Hieronder wordt ons PSA-onderzoek per onderwerp toegelicht.

Methode

Meestal kwantitatief, soms aanvullend kwalitatief: in ieder geval altijd op maat.

De mate van psychosociale arbeidsbelasting kan op verschillende manieren worden gemeten. De keuze voor de precieze methode hangt vooral af van uw wensen en budget. Kwantitatief onderzoek (online) wordt het meest toegepast. Hier zijn verschillende redenen voor, namelijk:

 • iedereen kan aan het PSA-onderzoek mee doen
 • er kan veel data worden verzameld, zodat er ook subanalyses kunnen worden gemaakt (bijvoorbeeld naar team, afdeling of locatie)
 • de deelname is volledig anoniem, wat gezien de PSA-onderwerpen van groot belang is.

Kwalitatief onderzoek is kostbaarder, maar levert ook geheel andere informatie op. Door middel van diepte-interviews of persoonlijke gesprekken met medewerkers, kan er verdieping plaatsvinden op thema’s die binnen de organisatie spelen.

Thema’s psychosociale arbeidsbelasting

Wij brengen alle PSA thema’s in kaart.

De mate van psychosociale arbeidsbelasting wordt getoetst op een aantal thema’s en een groot aantal onderliggende aspecten. Right Marktonderzoek kan verschillende PSA thema’s en onderliggende aspecten gebruiken. Deze worden gekozen op basis van de situatie waarin uw organisatie zich bevindt. Want waar bent u naar op zoek? Waar twijfelt u aan? Wij maken samen met u een passende en valide vragenlijst, waarin alle PSA thema’s aan de orde komen die er toe doen!

Een vragenlijst met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting bevat vaak de volgende hoofdthema’s:

 • werkdruk/werkbelasting
 • ongewenst gedrag, seksuele intimidatie en discriminatie
 • agressie, geweld en pesten.

Voorbeelden van onderliggende PSA thema’s zijn:

 • de sfeer tussen collega’s
 • de verstandhouding tussen medewerkers en direct leidinggevenden
 • de tijd die medewerkers hebben om werk uit te voeren
 • de mate waarin men het werk emotioneel aankan
 • de energie die een medewerker na een werkdag heeft
 • de mate waarin een medewerker zich gewaardeerd voelt
 • de mate waarin medewerkers behoefte hebben aan ondersteuning
 • kennis die medewerkers hebben over bij wie men terecht kan in situaties van ongewenst gedrag
 • de mate waarin medewerkers in aanraking komen met:
 • – uitschelden
  – intimidatie
  – pesten
  – lichamelijk geweld
  – bedreiging
  – discriminatie
  – seksuele intimidatie.

Vragenlijst

Een goede vragenlijst is essentieel.

Een valide vragenlijst is de basis voor een goed PSA-onderzoek. De vragenlijst bepaalt tenslotte welke vragen er in het rapport beantwoord worden; alleen met de juiste vraag wordt het juiste antwoord verkregen. Right Marktonderzoek ontwikkelt al 30 jaar vragenlijsten voor diverse onderzoeken. Op basis van onze ervaringen, hebben wij een bibliotheek met vragen ontwikkeld die kan worden gebruikt tijdens een onderzoek. Wij weten welke vragen essentieel zijn en welke vragen ervoor zorgen dat de psychosociale arbeidsbelasting goed in kaart wordt gebracht. Wanneer u kiest voor ons online onderzoek, verzorgen wij een professionele en representatieve online omgeving voor de vragenlijst.

Communicatie

Een heldere communicatie tijdens het gehele traject.

Hoe meer medewerkers deelnemen aan het onderzoek, hoe breder het PSA-onderzoek in de organisatie wordt gedragen en hoe makkelijker het is om eventuele subanalyses uit te voeren. Kortom, het is belangrijk om de respons te maximaliseren. Dit betekent dat een heldere communicatie voorafgaand aan en tijdens het onderzoek van groot belang is. Wij introduceren het onderzoek in de organisatie. Daarnaast zorgen wij dat iedereen gemotiveerd wordt en een positieve houding aanneemt ten aanzien van het onderzoek. Hierbij is ook goede communicatie achteraf van groot belang. Uw medewerkers hebben zich namelijk voor het onderzoek ingezet en hebben hun mening gegeven. Zij willen weten wat het onderzoek heeft opgeleverd. Openheid is een eerste stap naar een hogere tevredenheid!

Als u hier behoefte aan heeft, maken wij voor uw medewerkers een schriftelijke of online samenvatting van het onderzoek. Ook kunnen wij de resultaten ter plekke presenteren. Het is dan mogelijk dat Right Marktonderzoek met uw medewerkers in gesprek gaat over de resultaten. Op deze manier wordt er met de onderzoeksresultaten niet alleen een spiegel voor de directie gehouden, maar voor de gehele organisatie.

Anonimiteit

Vanzelfsprekend! Maar denken uw medewerkers dat ook?

Deelname aan ons PSA-onderzoek is geheel anoniem. De antwoorden zijn niet herleidbaar naar individuen. Is uw personeel daar ook van overtuigd? Een feit is dat medewerkers die hieraan twijfelen minder snel open en eerlijk hun mening geven, zeker als het gaat om thema’s rondom psychosociale arbeidsbelasting. Wij benadrukken de anonimiteit van het onderzoek, zodat uw medewerkers zich niet belemmert voelen om deel te nemen aan het onderzoek.

Rapportage

Een compleet overzicht met heldere resultaten op elk gewenst niveau.

U ontvangt als resultaat van ons een spiegel. Een spiegel die haarfijn laat zien hoe loyaal, betrokken en tevreden uw medewerkers zijn. Een spiegel waarin op elk gewenst niveau de thema’s aan de orde komen die er werkelijk toe doen. Hierbij brengt het door ons ontwikkelde Risa-Model in één oogopslag alle belangrijke thema’s overzichtelijk in beeld. Aanvullend leveren wij to the point conclusies en doen concrete aanbevelingen als u daar behoefte aan heeft. Wij hanteren verschillende rapportagevormen waaronder PowerPoint rapportages, infographics, online dashboards en presentaties.

Offerte?

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Offerte

Een aantal voorbeelden:

 • gemeente Staphorst
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Qredits.
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Zuidwester.
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Eindhoven Airport
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Tanatex
Alle opdrachtgevers

Aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Een aantal klanten:

 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor ECN.
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Intercity Zakelijk
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Kennisinstituut.

Right Marktonderzoek is aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Als u het écht wilt weten...? Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte!

Bel: 038 - 4212185