Website-onderzoek

Als u het écht wilt weten...

Geoptimaliseerde digitale aanwezigheid

Een website is vaak het eerste contactpunt met uw organisatie en speelt een cruciale rol als informatiebron over uw activiteiten. Het is van groot belang dat uw website makkelijk te vinden is, bezoekers moeiteloos de informatie kunnen navigeren en zich aangetrokken voelen tot de vormgeving en inhoud. Right Marktonderzoek voert grondig websiteonderzoek (usability onderzoek) uit om de sterke en zwakke punten van uw huidige of toekomstige website bloot te leggen. We bieden heldere aanbevelingen om uw website beter af te stemmen op uw doelgroep, qua inhoud, navigatie en uitstraling. Ook geven we inzicht in de online marktpositie van uw website en leggen we een stevige basis voor uw bestaande of nieuwe website.

Verbeter uw website-ervaring met gedetailleerde inzichten van Right Marktonderzoek. Neem vandaag nog contact op voor een kennismakingsgesprek.

Een videocall is zo geregeld – wij horen graag van u!

Contact
Wanneer website-onderzoek inzetten?
Website-onderzoek is waardevol voor zowel bestaande websites als in de ontwikkelingsfase van nieuwe websites. We gebruiken een verscheidenheid aan onderzoeksmethoden, zoals:
online enquêtes via een pop-up
diepte-interviews op locatie of in een speciale testruimte
analyse van bezoekersgedrag met Google Analytics
heatmap analyses voor visuele inzichten in bezoekersinteracties
Fasen van website-onderzoek:
ontwikkelfase test
pre-lanceringstest
post-lanceringstest
optimalisatietest voor bestaande websites
Het is mogelijk om een nieuw te ontwikkelen website tijdens alle fases te onderzoeken: tijdens de ontwikkeling (pre-test), vlak voor het online gaan en na het online zetten van de website (post-test, effectmeting).
Zo optimaliseert u uw website maximaal!

Focus van het onderzoek:
duidelijkheid van de website
gebruiksgemak
uitstraling van de website
inhoud, sluit de inhoud aan op wat de bezoeker verwacht of zoekt?
marktpositie en vindbaarheid
analyse van pagina's die weinig tot niet worden bezocht om verbeterpunten te identificeren
De mogelijkheden die wij bieden voor website-onderzoek zijn hieronder schematisch weergegeven:

Onderzoeksmethoden

Kwalitatief onderzoek/usability test

Deze methode omvat uitgebreide één-op-één interviews waarbij de respondenten interactie hebben met uw website terwijl ze hun gedachten en ervaringen delen. De "hardop-denkmethode" nodigt gebruikers uit om hun gedachtegang hardop te verwoorden terwijl ze door de website navigeren, waardoor inzicht wordt verkregen in hun besluitvormingsprocessen, gebruiksgemak, en eventuele obstakels die ze tegenkomen. Scenario-gebaseerde taken helpen om specifieke functies of paden op de website te testen, en projectieve technieken kunnen worden ingezet om dieperliggende gevoelens of onuitgesproken attitudes te verkennen.

Semi-kwalitatief onderzoek

Dit type onderzoek combineert elementen van kwantitatieve en kwalitatieve methoden en maakt gebruik van kortere persoonlijke interviews met een semi-gestructureerde vragenlijst. Dit stelt ons in staat om snel een breed spectrum aan meningen en ervaringen te verzamelen. Door het gesprek te structureren rond zowel open als gesloten vragen, kunnen we specifieke thema's diepgaander verkennen zonder de breedte van het kwantitatieve onderzoek te verliezen. Deze aanpak is bijzonder effectief voor het testen van initiële hypothesen of het verzamelen van feedback op specifieke elementen van de website.

Kwantitatief online onderzoek

Voor het verkrijgen van gestructureerde, numerieke gegevens over hoe een groot aantal mensen de website ziet en gebruikt, voeren we online enquêtes uit. Respondenten worden uitgenodigd via pop-ups op de website, persoonlijke e-mails, of sociale media campagnes, waardoor een brede steekproef van gebruikers kan worden bereikt. Deze methode is uitermate geschikt voor het meten van algemene tevredenheid, het bepalen van de gebruiksvriendelijkheid van de site, en het identificeren van trends in gebruikersgedrag en -voorkeuren. De verzamelde data biedt een solide basis voor statistische analyse en benchmarking.

Door deze methoden te combineren, bieden we een holistisch beeld van de gebruikerservaring op uw website. Dit stelt ons in staat om gerichte aanbevelingen te doen voor verbeteringen op het gebied van ontwerp, inhoud, en functionaliteit, om zo uw website beter af te stemmen op de behoeften en verwachtingen van uw doelgroep.

Cases

Onderwijs
Scholengemeenschap Lelystad
Scholengemeenschap Lelystad (SGL) zet een stap vooruit met de oprichting van ouderpanels, ondersteund door diepgaand tevredenheidsonderzoek van Right Marktonderzoek. Dit onderzoek onder leerlingen, ouders, en personeel biedt essentiële inzichten voor kwaliteitsbesprekingen en voldoet aan de normen van de onderwijsinspectie. Een strategische zet van SGL om betrokkenheid te vergroten en onderwijskwaliteit continu te verbeteren.
Bekijk
Zorg & Arbeid
Impegno
Ontdek hoe Impegno, in samenwerking met Right Marktonderzoek, een nieuwe aanpak in cliëntfeedback introduceert. Door over te stappen op korte, online enquêtes, afgestemd op het zorgtraject, verkrijgt Impegno diepgaande inzichten die de zorgverlening verder optimaliseren. Deze aanpak biedt directe, waardevolle feedback via een interactief dashboard, essentieel voor vraaggestuurde en resultaatgerichte zorg.
Bekijk
Milieu- en energie
Circulus
Ontdek in het recente klanttevredenheidsonderzoek van Right Marktonderzoek hoe inwoners binnen het verzorgingsgebied van Circulus de diensten van Circulus waarderen. Dit onderzoek biedt inzicht in de sterke punten van Circulus en identificeert kansen voor verdere verbeteringen.
Bekijk
Retail
Action
Ontdek hoe Right Marktonderzoek, door interviews in Action winkels, inzicht biedt in de impact van restyling van winkels. Deze gesprekken met klanten voor en na de vernieuwingen belichten essentiële aspecten van de klantbeleving en hoe deze is getransformeerd. Een kans voor Action om hun winkelervaring nog verder te optimaliseren.
Bekijk
Milieu- en energie
Rova
Ontdek hoe Right Marktonderzoek inzicht biedt in ROVA's sterke punten en kansen voor verbetering door diepgaande gesprekken met stakeholders. De kern? ROVA’s waardering voor professionaliteit tegenover een kans voor helderdere communicatie over innovatie en duurzaamheid.
Bekijk

Benieuwd naar wat Right ook voor u kan betekenen?

Vul nu het formulier in en één van onze experts neemt spoedig contact met u op.
Offerte