Groepsdiscussies

Als u het écht wilt weten...

Ervaring en methode

Right Marktonderzoek, met ruim 30 jaar ervaring in groepsdiscussies, faciliteert diepgaande dialogen over specifieke onderwerpen onder leiding van onze ervaren gespreksleiders. Gebruikmakend van een gesprekspuntenlijst, zorgen we voor gestructureerde maar open discussies die waardevolle inzichten opleveren in groepsgedrag, motivaties en meningen.

Wilt u meer weten over hoe groepsdiscussies uw onderzoek kunnen verrijken? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

Een videocall is zo geregeld – wij horen graag van u!

Contact
Voordelen van groepsdiscussies:
de respondenten kunnen op elkaar reageren
er is weinig mate sprake van beïnvloeding van respondenten door de interviewer. Dit komt omdat het gesprek plaatsvindt in een groep in plaats van tussen twee individuen. De respondenten spreken in een groepsdiscussie meer met elkaar dan met de interviewer
de onderzoeksresultaten zijn snel beschikbaar
brainstorming in een groep genereert nieuwe ideeën
de doelgroep krijgt het gevoel samen te werken aan een oplossing
het is mogelijk om projectieve technieken toe te passen

Methode

Individuele opdrachten

Naast de dynamische interactie binnen groepsdiscussies integreert Right Marktonderzoek individuele opdrachten om de diepte en reikwijdte van het onderzoek te vergroten. Deze opdrachten moedigen deelnemers aan om onafhankelijk na te denken en persoonlijke reflecties of beoordelingen te geven voordat deze in de grotere groep worden gedeeld. Dit kan variëren van het scoren van producten of diensten tot het uitdrukken van persoonlijke ervaringen die vervolgens als springplank dienen voor verder debat. Het doel is om de invloed van groepsdruk te minimaliseren en individuele meningen naar voren te brengen, wat leidt tot een rijker en genuanceerder begrip van de onderwerpgebieden.

Faciliteiten groepsdiscussies

Right Marktonderzoek zorgt ervoor dat opdrachtgevers de groepsdiscussies kunnen volgen via een gesloten tv-circuit of vergelijkbare technologie. Deze faciliteit stelt opdrachtgevers in staat om direct te observeren hoe respondenten reageren en interactie hebben met elkaar, wat cruciaal inzicht biedt in de dynamiek en nuances van de discussie. Dit directe kijkje in het onderzoeksproces biedt de mogelijkheid voor opdrachtgevers om real-time feedback te geven of verzoeken om bepaalde thema's verder te exploreren, waardoor de relevantie en impact van de bevindingen worden verhoogd.

Onderzoekslocatie

De keuze van de locatie voor groepsdiscussies is een belangrijke overweging die de kwaliteit en effectiviteit van het verzamelde inzicht direct beïnvloedt. Right Marktonderzoek selecteert locaties op basis van de volgende criteria:

de bereikbaarheid
de omgeving
meekijkfaciliteiten
budget
Aanpassing aan doelgroep

Het begrijpen en respecteren van de unieke kenmerken van elke doelgroep staat centraal bij de organisatie van groepsdiscussies. Right Marktonderzoek houdt rekening met factoren zoals culturele achtergrond, leeftijd, en specifieke behoeften van de doelgroep om een veilige en uitnodigende omgeving te creëren. Door de setting af te stemmen op de doelgroep, bevorderen we een sfeer waarin deelnemers zich op hun gemak voelen en meer geneigd zijn om openhartig en constructief bij te dragen aan de discussie.

Inzichtelijke rapportage

De inzichten uit groepsdiscussies worden vertaald naar heldere en beknopte visuele rapportages. Door het gebruik van diverse rapportagevormen zoals online dashboards en infographics worden de resultaten toegankelijk en inzichtelijk gemaakt.

Meer weten over onze rapportagevormen? Klik op onderstaande button.
Alle rapportages

Rapportagevormen

Powerpoint
Online dashboards
Infographics
Presentatie

Cases

Onderwijs
Scholengemeenschap Lelystad
Scholengemeenschap Lelystad (SGL) zet een stap vooruit met de oprichting van ouderpanels, ondersteund door diepgaand tevredenheidsonderzoek van Right Marktonderzoek. Dit onderzoek onder leerlingen, ouders, en personeel biedt essentiële inzichten voor kwaliteitsbesprekingen en voldoet aan de normen van de onderwijsinspectie. Een strategische zet van SGL om betrokkenheid te vergroten en onderwijskwaliteit continu te verbeteren.
Bekijk
Zorg & Arbeid
Impegno
Ontdek hoe Impegno, in samenwerking met Right Marktonderzoek, een nieuwe aanpak in cliëntfeedback introduceert. Door over te stappen op korte, online enquêtes, afgestemd op het zorgtraject, verkrijgt Impegno diepgaande inzichten die de zorgverlening verder optimaliseren. Deze aanpak biedt directe, waardevolle feedback via een interactief dashboard, essentieel voor vraaggestuurde en resultaatgerichte zorg.
Bekijk
Milieu- en energie
Circulus
Ontdek in het recente klanttevredenheidsonderzoek van Right Marktonderzoek hoe inwoners binnen het verzorgingsgebied van Circulus de diensten van Circulus waarderen. Dit onderzoek biedt inzicht in de sterke punten van Circulus en identificeert kansen voor verdere verbeteringen.
Bekijk
Retail
Action
Ontdek hoe Right Marktonderzoek, door interviews in Action winkels, inzicht biedt in de impact van restyling van winkels. Deze gesprekken met klanten voor en na de vernieuwingen belichten essentiële aspecten van de klantbeleving en hoe deze is getransformeerd. Een kans voor Action om hun winkelervaring nog verder te optimaliseren.
Bekijk
Milieu- en energie
Rova
Ontdek hoe Right Marktonderzoek inzicht biedt in ROVA's sterke punten en kansen voor verbetering door diepgaande gesprekken met stakeholders. De kern? ROVA’s waardering voor professionaliteit tegenover een kans voor helderdere communicatie over innovatie en duurzaamheid.
Bekijk

Benieuwd naar wat Right ook voor u kan betekenen?

Vul nu het formulier in en één van onze experts neemt spoedig contact met u op.
Offerte