Medewerkerstevredenheid

Al ruim 30 jaar ervaring in het opzetten en uitvoeren van MTO's...

Verhoog medewerkerstevredenheid

Medewerkers vormen het hart van uw organisatie en zijn cruciaal voor het succes en de kwaliteit van uw dienstverlening. Het stimuleren van hun enthousiasme, betrokkenheid en motivatie is essentieel. Met het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) biedt Right Marktonderzoek u de tools om de tevredenheid, loyaliteit en betrokkenheid van uw personeel professioneel in kaart te brengen en te verbeteren, waarmee uw organisatie naar een hoger niveau wordt getild.

Ontdek hoe u uw organisatie kunt versterken door het welzijn en de tevredenheid van uw medewerkers centraal te stellen. Neem vandaag contact op voor een kennismakingsgesprek.

Een videocall is zo geregeld – wij horen graag van u!

Contact

Wat Right Marktonderzoek voor u kan betekenen

Met 30 jaar ervaring in medewerkerstevredenheidsonderzoeken bieden we:
maatwerk onderzoeksoplossingen, zowel kwantitatief (online/schriftelijk) als kwalitatief (diepte-interviews/focusgroepen)
professioneel ontwikkelde vragenlijsten gebaseerd op onze uitgebreide ervaring
anonimiteit voor uw medewerkers om open en eerlijke feedback te garanderen
heldere rapportages, waaronder het RISA-Model©, voor inzichtelijke analyse op elk gewenst organisatieniveau
begeleiding bij de implementatie van verbeteringen op basis van onderzoeksresultaten

Medewerkersonderzoek per onderwerp toegelicht

Onderzoeksmethode, altijd op maat

Flexibele benaderingen voor nauwkeurige metingen
Bij het meten van medewerkerstevredenheid passen we de methode aan uw specifieke behoeften en budget aan. Ons onderzoek varieert meestal van kwantitatief tot aanvullend kwalitatief, zodat elke organisatie op maat gediend wordt.

Kwantitatief onderzoek: breed en anoniem
De voorkeur gaat vaak uit naar kwantitatief onderzoek vanwege de brede deelnamemogelijkheid, de mogelijkheid om grote hoeveelheden data te verzamelen voor gedetailleerde analyses (zoals per team of locatie) en de anonimiteit die het biedt aan deelnemers. Dit type onderzoek stelt elke medewerker in staat om bij te dragen aan het onderzoek en zorgt voor een rijke dataset voor onderliggende analyses.

Demo online vragenlijst

Kwalitatief onderzoek: diepgang en motivatie
Hoewel kostbaarder, biedt kwalitatief onderzoek waardevolle inzichten in de diepere redenen achter medewerkertevredenheid. Diepte-interviews en persoonlijke gesprekken onthullen de motivaties en redeneringen achter de tevredenheid of ontevredenheid van medewerkers, waardoor organisaties gericht kunnen verbeteren op gebieden die echt belangrijk zijn.

Thema’s

Cruciale thema’s in kaart gebracht
Onze aanpak toetst medewerkerstevredenheid aan de hand van essentiële HR-thema’s en talrijke onderliggende aspecten, gekozen naar de specifieke situatie en behoeften van uw organisatie. Of u nu inzichten zoekt na een reorganisatie of benieuwd bent naar algemene tevredenheid, we stellen samen een vragenlijst op die focust op de thema's die voor uw organisatie van belang zijn.

Vragenlijst

Essentiële vragenlijstontwikkeling
De kern van ons onderzoek is een doeltreffende vragenlijst. Met drie decennia aan ervaring heeft Right Marktonderzoek een uitgebreide bibliotheek met vragen ontwikkeld die cruciaal zijn voor het onthullen van de loyaliteit, betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers. Onze expertise garandeert dat uw online onderzoek wordt ondersteund door een professionele en representatieve enquête-omgeving, waardoor de juiste antwoorden worden verkregen en uw organisatie concrete stappen kan ondernemen naar verbetering.

Communicatie

Een heldere communicatie tijdens het gehele traject.

Effectieve communicatie is essentieel voor het succes van elk onderzoekstraject. Het begint met het duidelijk introduceren van het onderzoek binnen uw organisatie om maximale deelname te bevorderen. Na afloop is het cruciaal om de resultaten en actiepunten open te communiceren, wat bijdraagt aan een verhoogde tevredenheid onder uw medewerkers.

We bieden samenvattingen en directe presentaties van de resultaten aan om zowel directie als medewerkers te betrekken bij het proces van verbetering. Dit zorgt voor een breed gedragen begrip van de uitkomsten en versterkt de basis voor toekomstige acties binnen uw organisatie.

Anonimiteit

Cruciaal voor open feedback
Bij Right Marktonderzoek is anonimiteit in ons medewerkerstevredenheidsonderzoek gegarandeerd. Wij begrijpen dat de perceptie van anonimiteit net zo belangrijk is als de werkelijke anonimiteit. Medewerkers moeten zich vrij voelen om eerlijk hun mening te geven, vooral bij gevoelige onderwerpen zoals psychosociale arbeidsbelasting. We benadrukken dit aspect duidelijk in onze communicatie om ervoor te zorgen dat elke medewerker zich comfortabel voelt bij het deelnemen aan het onderzoek.

Heldere rapportage

U ontvangt van ons gedetailleerde rapportages die een helder beeld geven van de tevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit van uw medewerkers. Onze rapportages, waaronder het eigen ontworpen RISA-Model©, bieden een duidelijk overzicht van de belangrijkste thema's en bevindingen, evenals gerichte aanbevelingen voor verbeteringen. Deze kunnen worden gepresenteerd op verschillende organisatieniveaus, afhankelijk van uw wensen.
Alle rapportages

Rapportagevormen

Powerpoint
Online dashboards
Infographics
Presentatie

Benchmarking

Veel organisaties hebben de wens om de onderzoeksresultaten van hun eigen organisatie te spiegelen met andere onderzoeksgegevens, om op die manier de interpretaties te kunnen wegen en te kunnen vergelijken. Die vergelijking kan op verschillende manieren en op verschillende niveaus:
Landelijke benchmark

Landelijke benchmarking stelt u in staat de prestaties en tevredenheidsscores van uw organisatie te vergelijken met die van andere organisaties binnen dezelfde sector. Dit proces biedt een externe maatstaf waarmee u kunt bepalen waar u staat ten opzichte van de concurrentie en identificeert gebieden voor verbetering. Het helpt bij het bepalen van best practices en het vaststellen van realistische doelstellingen voor uw organisatie, gebaseerd op branche-standaarden.

Interne benchmark

Onze expertise in interne benchmarks stelt ons in staat om afdelingen onderling te vergelijken op cruciale tevredenheidsfactoren. Dit resulteert niet alleen in een helder beeld van waar elke afdeling staat, maar ook in concrete handvatten om gerichte verbeteringen door te voeren. Zo helpen wij u bij het creëren van een werkomgeving waarin elke medewerker zich gewaardeerd en begrepen voelt.

Spiegelonderzoek

In spiegelonderzoek moedigen we organisaties aan om voorafgaand aan het onderzoek hun eigen verwachtingen en wensen te formuleren, een proces dat we zien als een 'actieve' benchmark. Leidinggevenden worden gevraagd hun inschattingen van de onderzoeksresultaten te delen, wat niet alleen de interesse in de uitkomsten verhoogt maar ook zorgt voor een directe betrokkenheid bij het verbeterproces. Dit interne referentiekader wordt vervolgens gebruikt om de daadwerkelijke resultaten tegen af te zetten, waardoor waardevolle inzichten worden verkregen in hoe de organisatie presteert ten opzichte van de eigen verwachtingen. Dit bevordert een cultuur van zelfreflectie en continue verbetering.

Implementatie

Right Marktonderzoek staat klaar om u te ondersteunen bij het vertalen van onderzoeksresultaten naar concrete verbeteracties. Door middel van presentaties, workshops of brainstormsessies helpen we u en uw teams of afdelingen om de bevindingen effectief in te zetten voor positieve veranderingen binnen uw organisatie.
Meer weten?

Implementatie mogelijkheden

Workshops
Groepsgesprekken
Brainstormsessies

Klantervaringen medewerkerstevredenheid

“Vlotte communicatie, uitgebreide en overzichtelijke rapportage en veel overleg over hoe we voor meer respons kunnen zorgen. Dat is prettig.”

Marjolein Barink, Human Resources Employee Comfoor

Cases

Onderwijs
Scholengemeenschap Lelystad
Scholengemeenschap Lelystad (SGL) zet een stap vooruit met de oprichting van ouderpanels, ondersteund door diepgaand tevredenheidsonderzoek van Right Marktonderzoek. Dit onderzoek onder leerlingen, ouders, en personeel biedt essentiële inzichten voor kwaliteitsbesprekingen en voldoet aan de normen van de onderwijsinspectie. Een strategische zet van SGL om betrokkenheid te vergroten en onderwijskwaliteit continu te verbeteren.
Bekijk
Zorg & Arbeid
Impegno
Ontdek hoe Impegno, in samenwerking met Right Marktonderzoek, een nieuwe aanpak in cliëntfeedback introduceert. Door over te stappen op korte, online enquêtes, afgestemd op het zorgtraject, verkrijgt Impegno diepgaande inzichten die de zorgverlening verder optimaliseren. Deze aanpak biedt directe, waardevolle feedback via een interactief dashboard, essentieel voor vraaggestuurde en resultaatgerichte zorg.
Bekijk
Milieu- en energie
Circulus
Ontdek in het recente klanttevredenheidsonderzoek van Right Marktonderzoek hoe inwoners binnen het verzorgingsgebied van Circulus de diensten van Circulus waarderen. Dit onderzoek biedt inzicht in de sterke punten van Circulus en identificeert kansen voor verdere verbeteringen.
Bekijk
Retail
Action
Ontdek hoe Right Marktonderzoek, door interviews in Action winkels, inzicht biedt in de impact van restyling van winkels. Deze gesprekken met klanten voor en na de vernieuwingen belichten essentiële aspecten van de klantbeleving en hoe deze is getransformeerd. Een kans voor Action om hun winkelervaring nog verder te optimaliseren.
Bekijk
Milieu- en energie
Rova
Ontdek hoe Right Marktonderzoek inzicht biedt in ROVA's sterke punten en kansen voor verbetering door diepgaande gesprekken met stakeholders. De kern? ROVA’s waardering voor professionaliteit tegenover een kans voor helderdere communicatie over innovatie en duurzaamheid.
Bekijk

Benieuwd naar wat Right ook voor u kan betekenen?

Vul nu het formulier in en één van onze experts neemt spoedig contact met u op.
Offerte