Onderzoek psychosociale arbeidsbelasting

Als u het écht wilt weten...

Verplichting en Belang van PSA-onderzoek

De Arbowet verplicht organisaties om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) aan te pakken. Right Marktonderzoek biedt een gedetailleerd onderzoek naar PSA, gericht op thema's zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, en werkdruk. Ons onderzoek verschaft cruciale inzichten in het welzijn van uw medewerkers, wat essentieel is voor het creëren van een veilige en ondersteunende werkomgeving.

Laat ons u helpen de psychosociale arbeidsbelasting binnen uw organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. Neem vandaag nog contact op voor een kennismakingsgesprek.

Een videocall is zo geregeld – wij horen graag van u!

Contact

Wat bieden de experts van Right Marktonderzoek?

Kennis verkregen uit ruim 30 jaar ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder medewerkers van diverse organisaties:
onderzoek op maat met professionele kwantitatieve- (online/schriftelijk) en kwalitatieve (diepte-interviews/focusgroepen) onderzoeksoplossingen, die passen bij uw organisatie en situatie
PSA vragenlijsten gebaseerd op onze ruime ervaring
advies en begeleiding rondom de interne communicatie voorafgaand, tijdens en na het onderzoek
gegarandeerde anonimiteit voor uw medewerkers
kennis rondom alle actuele thema’s rondom psychosociale arbeidsbelasting
heldere schriftelijke en/of online rapportages met samenvattende modellen en figuren, waaronder het door ons ontwikkelde PSA veiligheidsmodel en RISA-model©
rapportage op elk mogelijk niveau, bijvoorbeeld per afdeling, team of locatie
een samenvatting en/of presentatie van het resultaat voor u en/of uw medewerkers
begeleiding bij het implementeren van het onderzoeksresultaat
en altijd: een enthousiast team en een persoonlijk contact

PSA-onderzoek per onderwerp toegelicht

Methode

Meestal kwantitatief, soms aanvullend kwalitatief: in ieder geval altijd op maat.De mate van psychosociale arbeidsbelasting kan op verschillende manieren worden gemeten. De keuze voor de precieze methode hangt vooral af van uw wensen en budget. Kwantitatief onderzoek (online) wordt het meest toegepast. Hier zijn verschillende redenen voor, namelijk:

iedereen kan aan het PSA-onderzoek mee doen
er kan veel data worden verzameld, zodat er ook subanalyses kunnen worden gemaakt (bijvoorbeeld naar team, afdeling of locatie)
de deelname is volledig anoniem, wat gezien de PSA-onderwerpen van groot belang is

Kwalitatief onderzoek is kostbaarder, maar levert ook geheel andere informatie op. Door middel van diepte-interviews of persoonlijke gesprekken met medewerkers, kan er verdieping plaatsvinden op thema’s die binnen de organisatie spelen.

Thema’s psychosociale arbeidsbelasting

Wij brengen alle PSA thema’s in kaart.

De mate van psychosociale arbeidsbelasting wordt getoetst op een aantal thema’s en een groot aantal onderliggende aspecten. Right Marktonderzoek kan verschillende PSA thema’s en onderliggende aspecten gebruiken. Deze worden gekozen op basis van de situatie waarin uw organisatie zich bevindt. Want waar bent u naar op zoek? Waar twijfelt u aan? Wij maken samen met u een passende en valide vragenlijst, waarin alle PSA thema’s aan de orde komen die er toe doen!

Een vragenlijst met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting bevat vaak de volgende hoofdthema’s:

werkdruk/werkbelasting
ongewenst gedrag, seksuele intimidatie en discriminatie
agressie, geweld en pesten

Voorbeelden van onderliggende PSA thema’s zijn:

de sfeer tussen collega’s
de verstandhouding tussen medewerkers en direct leidinggevenden
de tijd die medewerkers hebben om werk uit te voeren
de mate waarin men het werk emotioneel aankan
de energie die een medewerker na een werkdag heeft
de mate waarin een medewerker zich gewaardeerd voelt
de mate waarin medewerkers behoefte hebben aan ondersteuning
kennis die medewerkers hebben over bij wie men terecht kan in situaties van ongewenst gedrag
de mate waarin medewerkers in aanraking komen met uitschelden, intimidatie, pesten, etc.
Vragenlijst

Een goede vragenlijst is essentieel.

Een valide vragenlijst is de basis voor een goed PSA-onderzoek. De vragenlijst bepaalt tenslotte welke vragen er in het rapport beantwoord worden; alleen met de juiste vraag wordt het juiste antwoord verkregen. Right Marktonderzoek ontwikkelt al ruim 30 jaar vragenlijsten voor diverse onderzoeken. Op basis van onze ervaringen, hebben wij een bibliotheek met vragen ontwikkeld die kan worden gebruikt tijdens een onderzoek. Wij weten welke vragen essentieel zijn en welke vragen ervoor zorgen dat de psychosociale arbeidsbelasting goed in kaart wordt gebracht. Wanneer u kiest voor ons online onderzoek, verzorgen wij een professionele en representatieve online omgeving voor de vragenlijst.

Communicatie

Een heldere communicatie tijdens het gehele traject.

Hoe meer medewerkers deelnemen aan het onderzoek, hoe breder het PSA-onderzoek in de organisatie wordt gedragen en hoe makkelijker het is om eventuele subanalyses uit te voeren. Kortom, het is belangrijk om de respons te maximaliseren. Dit betekent dat een heldere communicatie voorafgaand aan en tijdens het onderzoek van groot belang is. Wij introduceren het onderzoek in de organisatie. Daarnaast zorgen wij dat iedereen gemotiveerd wordt en een positieve houding aanneemt ten aanzien van het onderzoek. Hierbij is ook goede communicatie achteraf van groot belang. Uw medewerkers hebben zich namelijk voor het onderzoek ingezet en hebben hun mening gegeven. Zij willen weten wat het onderzoek heeft opgeleverd. Openheid is een eerste stap naar een hogere tevredenheid!

Als u hier behoefte aan heeft, maken wij voor uw medewerkers een schriftelijke of online samenvatting van het onderzoek. Ook kunnen wij de resultaten ter plekke presenteren. Het is dan mogelijk dat Right Marktonderzoek met uw medewerkers in gesprek gaat over de resultaten. Op deze manier wordt er met de onderzoeksresultaten niet alleen een spiegel voor de directie gehouden, maar voor de gehele organisatie.

Anonimiteit

Vanzelfsprekend! Maar denken uw medewerkers dat ook?

Deelname aan ons PSA-onderzoek is geheel anoniem. De antwoorden zijn niet herleidbaar naar individuen. Is uw personeel daar ook van overtuigd? Een feit is dat medewerkers die hieraan twijfelen minder snel open en eerlijk hun mening geven, zeker als het gaat om thema’s rondom psychosociale arbeidsbelasting. Wij benadrukken de anonimiteit van het onderzoek, zodat uw medewerkers zich niet belemmert voelen om deel te nemen aan het onderzoek.

Klantervaringen medewerkerstevredenheid

“Vlotte communicatie, uitgebreide en overzichtelijke rapportage en veel overleg over hoe we voor meer respons kunnen zorgen. Dat is prettig.”

Marjolein Barink, Human Resources Employee Comfoor

Rapportage

U ontvangt als resultaat van ons een spiegel. Een spiegel die haarfijn laat zien hoe loyaal, betrokken en tevreden uw medewerkers zijn. Een spiegel waarin op elk gewenst niveau de thema’s aan de orde komen die er werkelijk toe doen. Hierbij brengt het door ons ontwikkelde Risa-Model© in één oogopslag alle belangrijke thema’s overzichtelijk in beeld. Aanvullend leveren wij to the point conclusies en doen concrete aanbevelingen als u daar behoefte aan heeft. Wij hanteren verschillende rapportagevormen waaronder PowerPoint rapportages, infographics, online dashboards en presentaties.
Alle rapportages

Rapportagevormen

Powerpoint
Online dashboards
Infographics
Presentatie

Cases

Onderwijs
Scholengemeenschap Lelystad
Scholengemeenschap Lelystad (SGL) zet een stap vooruit met de oprichting van ouderpanels, ondersteund door diepgaand tevredenheidsonderzoek van Right Marktonderzoek. Dit onderzoek onder leerlingen, ouders, en personeel biedt essentiële inzichten voor kwaliteitsbesprekingen en voldoet aan de normen van de onderwijsinspectie. Een strategische zet van SGL om betrokkenheid te vergroten en onderwijskwaliteit continu te verbeteren.
Bekijk
Zorg & Arbeid
Impegno
Ontdek hoe Impegno, in samenwerking met Right Marktonderzoek, een nieuwe aanpak in cliëntfeedback introduceert. Door over te stappen op korte, online enquêtes, afgestemd op het zorgtraject, verkrijgt Impegno diepgaande inzichten die de zorgverlening verder optimaliseren. Deze aanpak biedt directe, waardevolle feedback via een interactief dashboard, essentieel voor vraaggestuurde en resultaatgerichte zorg.
Bekijk
Milieu- en energie
Circulus
Ontdek in het recente klanttevredenheidsonderzoek van Right Marktonderzoek hoe inwoners binnen het verzorgingsgebied van Circulus de diensten van Circulus waarderen. Dit onderzoek biedt inzicht in de sterke punten van Circulus en identificeert kansen voor verdere verbeteringen.
Bekijk
Retail
Action
Ontdek hoe Right Marktonderzoek, door interviews in Action winkels, inzicht biedt in de impact van restyling van winkels. Deze gesprekken met klanten voor en na de vernieuwingen belichten essentiële aspecten van de klantbeleving en hoe deze is getransformeerd. Een kans voor Action om hun winkelervaring nog verder te optimaliseren.
Bekijk
Milieu- en energie
Rova
Ontdek hoe Right Marktonderzoek inzicht biedt in ROVA's sterke punten en kansen voor verbetering door diepgaande gesprekken met stakeholders. De kern? ROVA’s waardering voor professionaliteit tegenover een kans voor helderdere communicatie over innovatie en duurzaamheid.
Bekijk

Benieuwd naar wat Right ook voor u kan betekenen?

Vul nu het formulier in en één van onze experts neemt spoedig contact met u op.
Offerte