Groepsdiscussies

Right Marktonderzoek heeft ruim 30 jaar ervaring met groepsdiscussies. Er wordt tijdens een groepsdiscussie (focusgroep) gediscussieerd over een bepaald onderwerp. Dit gebeurt onder leiding van één van onze ervaren gespreksleiders. Tijdens de groepsdiscussie wordt een gesprekspuntenlijst gebruikt. Over het algemeen worden er minimaal twee discussies gehouden. Op deze manier kunnen bepaalde vormen van groepsgedrag worden herkend en uitgefilterd.

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek, incompany presentatie of offerte. Maak kennis met de ervaring van Right Marktonderzoek.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

 

Groepsdiscussie kunnen de volgende voordelen bieden, afhankelijk voor de onderzoeksvraag:

 • De respondenten kunnen op elkaar reageren.
 • Er is weinig mate sprake van beïnvloeding van respondenten door de interviewer. Dit komt omdat het gesprek plaatsvindt in een groep in plaats van tussen twee individuen. De respondenten spreken in een groepsdiscussie meer met elkaar dan met de interviewer.
 • De onderzoeksresultaten zijn snel beschikbaar.
 • Brainstorming in een groep genereert nieuwe ideeën.
 • De doelgroep krijgt het gevoel samen te werken aan een oplossing.
 • Het is mogelijk om projectieve technieken toe te passen.
Meer weten over projectieve technieken?

Individuele opdrachten

Right Marktonderzoek wisselt een discussie vaak af met individuele opdrachten. Hierdoor worden de deelnemers geprikkeld om zelf over het onderwerp na te denken. Zo worden eventuele negatieve aspecten van groepsgesprekken zoveel mogelijk opgeheven. Een negatief aspect kan zijn het meepraten met andere deelnemers. Deelnemers kunnen worden gevraagd om een artikel of onderwerp te beoordelen (bijvoorbeeld met een rapportcijfer) en deze beoordeling toe te lichten. De gegeven antwoorden worden vervolgens besproken en kunnen uitgangspunt zijn voor de verdere discussie. Ook kunnen deze opdrachten betrekking hebben op projectieve technieken. Deze technieken kunnen emotionele en/of rationele remmingen bij deelnemers wegnemen. Dit wordt gedaan door minder rechtstreeks te vragen naar achterliggende motieven, meningen en belevingen en in plaats daarvan naar een vergelijkbare situatie te vragen.

Faciliteiten groepsdiscussies

Right Marktonderzoek adviseert de opdrachtgever om de groepsdiscussies live te volgen door middel van een gesloten tv-circuit. Dat wil zeggen dat de discussies in een nabij gelegen ruimte kunnen worden gevolgd op een tv-scherm. Medewerkers die in een later stadium aan het werk gaan met de resultaten uit het onderzoek, worden ook in deze fase bij het onderzoek betrokken. Meekijken zorgt ervoor dat het makkelijker is voor de opdrachtgever om zich in te leven in de resultaten. Ook kunnen de vragen tijdens de discussie worden aangepast. Zo kunnen er vragen worden gesteld die bij de opdrachtgever leven.

Onderzoekslocatie

Voor ieder onderzoek wordt de meest geschikte onderzoekslocatie bepaald. Verschillende factoren zijn afhankelijk van de keuze, zoals:

 • De bereikbaarheid
 • De omgeving
 • Meekijkfaciliteiten
 • Budget

Aanpassing aan doelgroep

Uit ervaring weet Right Marktonderzoek dat verschillende kenmerken en omstandigheden een rol kunnen spelen bij de vorming van de meningen, ideeën en inzichten van de respondenten. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat de doelgroep zich op zijn gemak voelt tijdens de discussie. Daarom wordt er dus per doelgroep gezocht naar een geschikte locatie.

Rapportage

Groepsdiscussies leveren een bron van informatie op. Wij hebben diverse visuele weergaven ontwikkeld, die het resultaat van groepsdiscussies zo helder en bondig mogelijk in beeld brengen. Wij hanteren verschillende rapportagevormen waaronder PowerPoint rapportages, online dashboards, Infographics en presentaties.

Meer weten over onze rapportagevormen? Klik op onderstaande button.

Rapportage

Offerte?

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Offerte

Een aantal klanten:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Sportservice Overijssel
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor DC Klinieken
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Infotec

Right Marktonderzoek is aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Als u het écht wilt weten...? Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte!

Bel: 038 - 4212185