Groepsdiscussies

Er wordt tijdens een groepsdiscussie gediscussieerd over een bepaald onderwerp. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren gespreksleider. Hierbij wordt een gesprekspuntenlijst gebruikt. Over het algemeen worden er minimaal twee discussies gehouden. Op deze manier kunnen bepaalde vormen van groepsgedrag worden herkend en uitgefilterd.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

 

Groepsdiscussie kunnen de volgende voordelen bieden, afhankelijk voor de onderzoeksvraag:

 • De respondenten kunnen op elkaar reageren
 • Er is weinig mate sprake van beïnvloeding van respondenten door de interviewer. Dit komt omdat het gesprek plaatsvindt in een groep in plaats van tussen twee individuen. De respondenten spreken in een groepsdiscussie meer met elkaar dan met de interviewer
 • De onderzoeksresultaten zijn snel beschikbaar.
 • Brainstorming in een groep genereert nieuwe ideeën
 • De doelgroep krijgt het gevoel samen te werken aan een oplossing

Individuele opdrachten

Right Marktonderzoek wisselt een discussie vaak af met individuele opdrachten. Hierdoor worden de deelnemers geprikkeld om zelf over het onderwerp na te denken. Zo worden eventuele negatieve aspecten van groepsgesprekken zoveel mogelijk opgeheven. Een negatief aspect kan zijn het meepraten met andere deelnemers. Deelnemers kunnen worden gevraagd om een artikel of onderwerp te beoordelen (bijvoorbeeld met een rapportcijfer) en deze beoordeling toe te lichten. De gegeven antwoorden worden vervolgens besproken en kunnen uitgangspunt zijn voor de verdere discussie. Ook kunnen deze opdrachten betrekking hebben op projectieve technieken. Deze technieken kunnen emotionele en/of rationele remmingen bij deelnemers wegnemen. Dit wordt gedaan door minder rechtstreeks te vragen naar achterliggende motieven, meningen en belevingen en in plaats daarvan naar een vergelijkbare situatie te vragen.

Faciliteiten groepsdiscussies

Right Marktonderzoek adviseert de opdrachtgever om de groepsdiscussies live te volgen door middel van een gesloten tv-circuit. Dat wil zeggen dat de discussies in een nabij gelegen ruimte kunnen worden gevolgd op een tv-scherm. Medewerkers die in een later stadium aan het werk gaan met de resultaten uit het onderzoek, worden ook in deze fase bij het onderzoek betrokken. Meekijken zorgt ervoor dat het makkelijker is voor de opdrachtgever om zich in te leven in de resultaten. Ook kunnen de vragen tijdens de discussie worden aangepast. Zo kunnen er vragen worden gesteld die bij de opdrachtgever leven.

Onderzoekslocatie

Voor ieder onderzoek wordt de meest geschikte onderzoekslocatie bepaald. Verschillende factoren zijn afhankelijk van de keuze, zoals:

 • De bereikbaarheid
 • De omgeving
 • Meekijkfaciliteiten
 • Budget

Aanpassing aan doelgroep

Uit ervaring weet Right Marktonderzoek dat verschillende kenmerken en omstandigheden een rol kunnen spelen bij de vorming van de meningen, ideeën en inzichten van de respondenten. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat de doelgroep zich op zijn gemak voelt tijdens de discussie. Daarom wordt er dus per doelgroep gezocht naar een geschikte locatie.

Rapportage

Groepsdiscussies leveren een bron van informatie op. Wij hebben diverse visuele weergaven ontwikkeld, die het resultaat van groepsdiscussies zo helder en bondig mogelijk in beeld brengen. Wij hanteren verschillende rapportagevormen waaronder PowerPoint rapportages, online dashboards, Infographics en presentaties.

Meer weten over onze rapportagevormen? Klik op onderstaande button.

Rapportage

Offerte?

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Offerte

Een aantal klanten:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor LEADS
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Veiligheidsregio IJsselland
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Cibap
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente Midden Drenthe
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor provincie Noord Brabant
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Decathlon
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor BVDO en Filmstation
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Travers
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor UP Learning
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Triada Woondiensten
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Wbooks
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Marketing Oost

Right Marktonderzoek is lid van:

Als u het écht wilt weten...? Bel of mail ons!

Bel: 038 - 4212185