Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkers zijn de spil van een organisatie. Zij bepalen voor een groot deel de kwaliteit en het resultaat van uw organisatie. U streeft ernaar dat uw medewerkers enthousiast, betrokken en gemotiveerd zijn. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van Right Marktonderzoek brengt op professionele wijze de loyaliteit, betrokkenheid en tevredenheid van uw medewerkers in kaart. Hiermee verkrijgt u de juiste handvatten om gericht aan de slag te gaan met het verbeteren van de tevredenheid van uw medewerkers. Zo brengt u uw organisatie op een hoger niveau.

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek, incompany presentatie of offerte. Maak kennis met het ervaren team van Right Marktonderzoek.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Wat bieden de experts van Right Marktonderzoek?

Kennis verkregen uit 30 jaar ervaring met medewerkerstevredenheidsonderzoek:

 • Onderzoek op maat met professionele kwantitatieve- (online/schriftelijk) en kwalitatieve (diepte-interviews/focusgroepen) onderzoeksoplossingen, die passen bij uw organisatie en situatie.
 • Vragenlijsten gebaseerd op onze ruime ervaring met medewerkerstevredenheidsonderzoek.
 • Advies en begeleiding rondom de interne communicatie voorafgaand, tijdens en na het onderzoek.
 • Gegarandeerde anonimiteit voor uw medewerkers.
 • Heldere schriftelijke en/of online rapportages met samenvattende modellen en figuren, waaronder het door ons ontwikkelde RISA-Model.
 • Rapportage op elk mogelijk niveau, bijvoorbeeld per afdeling, team, locatie of land.
 • Een samenvatting en/of presentatie van het resultaat voor u en/of uw medewerkers.
 • Begeleiding bij het implementeren van het onderzoeksresultaat, bijvoorbeeld door middel van brainwriting.
 • En altijd: een enthousiast team en een persoonlijk contact.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons medewerkerstevredenheidsonderzoek? Neem direct contact op en laat u verder informeren door één van onze projectleiders.

Contact

Hieronder wordt ons medewerkerstevredenheidsonderzoek per onderwerp uitgebreid toegelicht.

Methode

Meestal kwantitatief, soms aanvullend kwalitatief: in ieder geval altijd op maat.

De tevredenheid van uw medewerkers kan op verschillende manieren worden gemeten. De keuze voor de precieze methode hangt vooral af van uw wensen en budget.

Kwantitatief onderzoek wordt het meest toegepast. Hier zijn verschillende redenen voor, namelijk:

 • iedereen kan aan het onderzoek mee doen
 • er kan veel data worden verzameld, zodat er ook sub-analyses kunnen worden gemaakt (bijvoorbeeld naar team, afdeling of locatie)
 • de deelname is volledig anoniem.
Demo online vragenlijst

Kwalitatief onderzoek is kostbaarder, maar levert ook geheel andere informatie op. Door middel van diepte-interviews of persoonlijke gesprekken met medewerkers, kan er verdieping plaatsvinden op onderwerpen die binnen de organisatie spelen. Kwalitatief onderzoek kan ook als extra ondersteuning van de kwantitatieve resultaten een toegevoegde waarde bieden. Het inzicht in de (on)tevredenheid kan verder worden uitgediept door met kwalitatief onderzoek in te gaan op achterliggende redeneringen en motivaties.

Thema’s

Wij brengen de HR-thema’s in kaart die er toe doen.

De tevredenheid van uw medewerkers wordt getoetst op een aantal thema’s en een groot aantal onderliggende aspecten. Right Marktonderzoek kan verschillende thema’s en onderliggende aspecten gebruiken. Deze worden gekozen op basis van de situatie waarin uw organisatie zich bevindt. Want waar bent u naar op zoek? Waar twijfelt u aan? Zijn er ingrijpende gebeurtenissen geweest, bijvoorbeeld een reorganisatie? Wij maken samen met u een passende vragenlijst, waarin de thema’s aan de orde komen die er toe doen!

Hieronder enkele voorbeelden van mogelijke thema’s:

Vragenlijst

Een goede vragenlijst is essentieel.

Zowel bij kwantitatief als kwalitatief onderzoek is een gepaste vragenlijst de basis voor een goed onderzoek. Alleen met de juiste vraag wordt het juiste antwoord verkregen. Right Marktonderzoek ontwikkelt al 30 jaar vragenlijsten voor medewerkerstevredenheidsonderzoek. Op basis van onze ervaringen, hebben wij een bibliotheek met vragen ontwikkeld die kan worden gebruikt tijdens een onderzoek. Wij weten welke vragen essentieel zijn en welke vragen ervoor zorgen dat de loyaliteit, betrokkenheid en tevredenheid van uw medewerkers goed in kaart wordt gebracht. Wanneer u kiest voor een kwantitatief online onderzoek, verzorgen wij een professionele en representatieve online omgeving voor de vragenlijst.

Communicatie

Een heldere communicatie tijdens het gehele traject.

Hoe meer medewerkers deelnemen aan het onderzoek, hoe breder het onderzoek in de organisatie wordt gedragen en hoe makkelijker het is om eventuele subanalyses uit te voeren. Kortom, het is belangrijk om de respons te maximaliseren. Dit betekent dat een heldere communicatie voorafgaand aan en tijdens het onderzoek van groot belang is. Wij introduceren het onderzoek in de organisatie. Daarnaast zorgen wij dat iedereen gemotiveerd wordt en een positieve houding aanneemt ten aanzien van het onderzoek. Hierbij is ook goede communicatie achteraf van groot belang. Uw medewerkers hebben zich namelijk voor het onderzoek ingezet en hebben hun mening gegeven. Zij willen weten wat het onderzoek heeft opgeleverd. Openheid is een eerste stap naar een hogere tevredenheid!

Als u hier behoefte aan heeft, maken wij voor uw medewerkers een schriftelijke of online samenvatting van het onderzoek. Ook kunnen wij de resultaten ter plekke presenteren. Het is dan mogelijk dat Right Marktonderzoek met uw medewerkers in gesprek gaat over de resultaten. Op deze manier wordt er met de onderzoeksresultaten niet alleen een spiegel voor de directie gehouden, maar voor de gehele organisatie.

Anonimiteit

Vanzelfsprekend! Maar denken uw medewerkers dat ook?

Deelname aan ons medewerkerstevredenheidsonderzoek is anoniem. De antwoorden zijn niet herleidbaar naar individuen. Is uw personeel daar ook van overtuigd? Een feit is dat medewerkers die hieraan twijfelen minder snel open en eerlijk hun mening geven. Wij benadrukken de anonimiteit van het onderzoek, zodat uw medewerkers zich niet belemmert voelen om deel te nemen aan het onderzoek. Zeker bij vragen met betrekking tot de psychosociale arbeidsbelasting is het benadrukken van anonimiteit een belangrijk onderdeel van het gehele onderzoek. Bij PSA handelt het zich om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals emotionele belasting, werkdruk, werk-privé conflict en ongewenste omgangsvormen zoals agressie en geweld, pesten en roddelen.

Rapportage

Een compleet overzicht met heldere resultaten op elk gewenst niveau.

U ontvangt als resultaat van ons een spiegel. Een spiegel die haarfijn laat zien hoe loyaal, betrokken en tevreden uw medewerkers zijn. Een spiegel waarin op elk gewenst niveau de thema’s aan de orde komen die er werkelijk toe doen. Hierbij brengt het door ons ontwikkelde Risa-Model in één oogopslag alle belangrijke thema’s overzichtelijk in beeld. Aanvullend leveren wij to the point conclusies en doen concrete aanbevelingen als u daar behoefte aan heeft. Wij hanteren verschillende rapportagevormen waaronder PowerPoint rapportages, infographics, online dashboards en presentaties.

Meer weten over onze rapportagevormen? Klik op onderstaande button.

Rapportage
RISA-model

Benchmarking

Veel organisaties hebben de wens om de onderzoeksresultaten van hun eigen organisatie te spiegelen met andere onderzoeksgegevens, om op die manier de interpretaties te kunnen wegen en te kunnen vergelijken. Die vergelijking kan op verschillende manieren en op verschillende niveaus:

Landelijke benchmark
We vergelijken de uitkomsten van uw onderzoek met medewerkerstevredenheidsonderzoeken die we bij andere organisaties hebben uitgevoerd. De landelijke benchmark kent zijn beperkingen. Hoewel er overeenkomsten zijn, is elke organisatie anders. Ook is het voor een goede benchmark nodig dat vragen op een gelijke manier zijn gesteld en identieke antwoordcategorieën bevatten. We houden bij het opstellen van de vragenlijst rekening met het uitvoeren van een landelijke benchmark. Met onze uitgebreide database kunnen we daardoor de algemene tevredenheid en de tevredenheid op hoofdonderwerpen van uw organisatie vergelijken met andere organisaties.

Spiegelonderzoek
Wij dagen onze opdrachtgevers ook uit om als organisatie een eigen referentiekader vast te stellen. Dit doen wij door vooraf stelling in te nemen over de eigen verwachting/wens (‘actieve’ benchmark). De leidinggevende wordt bijvoorbeeld gevraagd of zij de onderzoeksresultaten kunnen inschatten. Uit onze ervaring is gebleken dat er dan meer interesse wordt getoond in de uitkomsten. Daarnaast kunnen de gegevens van dit interne referentiekader gebruikt worden als vergelijking bij de analyse van de daadwerkelijke uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Implementatie

Het is mogelijk dat u gebruik maakt van onze deskundigheid en onafhankelijkheid om het onderzoek te presenteren aan de rest van de organisatie. Zo kan Right Marktonderzoek presentaties gegeven aan verschillende teams of afdelingen. Ook kunnen er workshops, groepsgesprekken of brainstormsessies worden gehouden.

Meer over brainwriting

Right Marktonderzoek heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd voor Comfoor
Project: medewerkerstevredenheidsonderzoek
Marjolein Barink, Human Resources Employee:
“Vlotte communicatie, uitgebreide en overzichtelijke rapportage en veel overleg over hoe we voor meer respons kunnen zorgen. Dat is prettig.”


Offerte?

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Offerte

Een aantal voorbeelden:

 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Qredits.
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Ter Stege.
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor SGS Search
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Zuidwester.
 • Comfoor
Alle opdrachtgevers

Aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Een aantal klanten:

 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Qpark
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Aware Packaging
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente Schouwen Duiveland
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor 100% NL.
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor KLM
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Kennisinstituut.
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Sportservice Flevoland
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Workrate.
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor eindelijkglasvezel.nl

Right Marktonderzoek is aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Als u het écht wilt weten...? Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte!

Bel: 038 - 4212185