Imago onderzoek

De beleving van een product of dienst is nauw gerelateerd aan het imago van een organisatie of instelling. Inzicht in het imago is daarom uitermate belangrijk. Dit kan worden gemeten met imago onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief. Imago-onderzoek is al ruim 30 jaar een specialisme van Right Marktonderzoek.

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek, incompany presentatie of offerte. Maak kennis met het ervaren team van Right Marktonderzoek.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Een imago-onderzoek brengt het beeld dat de buitenwereld (klanten, toeleveranciers, bevolking) van een organisatie heeft in kaart. Ook bestaat er een intern imago. Dat is het beeld dat medewerkers, of andere interne doelgroepen zoals studenten binnen een onderwijsinstelling, hebben van de organisatie. Om het imago van een organisatie of instelling duidelijk in beeld te krijgen, is het raadzaam dat het onderzoek wordt uitgevoerd onder meerdere doelgroepen, bijvoorbeeld klanten, niet-klanten, medewerkers en leveranciers. Een imago-onderzoek onder doelgroepen die al een binding hebben met de organisatie (zoals medewerkers, maar ook huidige klanten) zal in de praktijk veelal gepaard gaan met een tevredenheidsonderzoek.

Methode

Voor een imago-onderzoek kan zowel een kwantitatieve (online– en/of telefonisch onderzoek) als een kwalitatieve methode (diepte-interviews/groepsdiscussies) worden gebruikt. Kwantitatief onderzoek geeft cijfermatige informatie over het imago, in termen van hoeveelheid (hoeveel potentiële klanten vinden uw organisatie professioneel, hoeveel klanten vinden uw organisatie innovatief et cetera). Kwalitatief onderzoek geeft inzicht in achtergronden van meningen, gedachten over een organisatie en in het beeld van de organisatie. Een organisatie kan kiezen voor kwalitatief of kwantitatief onderzoek of voor een combinatie.

Vragenlijst

Voorafgaand aan het uitvoeren van een imago-onderzoek is het nuttig om op een rij te krijgen welke informatie al bekend is. Deze informatie vormt input voor het onderzoek. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan eerdere imago-onderzoeken, informatie over het imago van ‘concurrenten’ of informatie over de historie van de organisatie (zoals een ‘fusie-verleden’ dat invloed kan hebben op het beeld dat de doelgroep heeft).

Het is daarnaast van belang dat u vooraf nadenkt over de hoe de organisatie nu is (de identiteit), het imago dat uw organisatie wil uitstralen (het gewenste imago) en eventuele verwachtingen ten aanzien van het beeld dat de diverse doelgroepen hebben. Dit alles vormt input voor een vragenlijst die zo goed mogelijk uw imago kan achterhalen. Bovendien kan zo bij analyse van de resultaten worden bekeken welke overeenkomsten en verschillen tussen het gewenste imago en het daadwerkelijke imago bestaan.

In de vragenlijst kunnen bijvoorbeeld tegenstellingen worden voorgelegd, met de vraag welk uiterste men het meest bij de organisatie vindt passen. Ook kunnen stellingen worden voorgelegd, met de vraag in welke mate men het ermee eens is.

Ook het gegeven dat een deel van de doelgroep geen beeld heeft van uw organisatie, omdat zij het niet kennen, is relevante informatie. Ook dit hoort namelijk bij het imago. In veel gevallen wordt een imago-onderzoek daarom gecombineerd met een naamsbekendheidsonderzoek.

Rapportage

Een tevredenheidsonderzoek levert een bron van informatie op. Wij hebben diverse visuele weergaven ontwikkeld, die de tevredenheid zo helder en bondig mogelijk in beeld brengen. Zo kunnen de belangrijkste resultaten in een oogopslag worden bekeken, zonder dat een dik rapport doorgeworsteld hoeft te worden. Speciaal voor imago-onderzoek hebben wij het RICH-model© ontwikkeld. In één oogopslag is zichtbaar welk beeld de doelgroepen van een organisatie hebben en op welke punten de doelgroepen overeenstemmen of verschillen. Ook kan op deze wijze het imago van uw organisatie ten opzichte van die van concurrenten worden getoond.

Naast deze samenvattende figuren, worden ook de achterliggende resultaten weergegeven om meer verdieping te verkrijgen. Deze resultaten kunnen worden gesplitst naar de verschillen subgroepen. Wij hanteren verschillende rapportagevormen waaronder PowerPoint rapportages, online dashboards, Infographics en presentaties.

Meer weten over onze rapportagevormen? Klik op onderstaande button.

Rapportage

Vervolg

Wanneer uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het imago niet overeenkomt met de identiteit/het gewenste imago, zal er inspanning moeten worden geleverd om het beeld te wijzigen. Afhankelijk van de uitkomsten, kan dit op drie manieren: organisatieverandering, verandering in de communicatie en/of aanpassing van de symboliek van de organisatie (zoals het logo, de bedrijfsnaam en het gebouw). Door het onderzoek na enige tijd te herhalen, kan vervolgens het effect worden gemeten van de inspanningen.

Offerte?

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Offerte

Een aantal klanten:

  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor SGS Search
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Lacent

Right Marktonderzoek is aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Als u het écht wilt weten...? Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte!

Bel: 038 - 4212185