Behoefte-onderzoek

Een behoefte-onderzoek, ook wel haalbaarheidsonderzoek genoemd, biedt inzicht in de te verwachten vraag naar een bestaande of nieuwe dienst of product. Ook de waardering van de dienst / het product door de potentiële afnemer kan in kaart worden gebracht. Daarnaast kan Right Marktonderzoek inzichtelijk maken of een concept voldoende onderscheidend is voor eventuele potentiële afnemers. Wij bieden heldere conclusies en aanbevelingen waarmee diensten en producten effectief kunnen worden afgestemd op de behoefte van huidige of toekomstige afnemers.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Afhankelijk van het soort aan te bieden dienst / product en de beoogde klantgroepen, wordt gekozen voor een kwantitatieve of kwalitatieve onderzoeksmethode of voor een combinatie van beide. Door middel van kwantitatief onderzoek worden cijfermatige gegevens verkregen, aan de hand waarvan bijvoorbeeld berekeningen kunnen worden gedaan. Een kwalitatieve methode maakt het mogelijk de diepgang van de informatie tijdens het onderzoek te vergroten. Ook is het mogelijk toonmateriaal te gebruiken in een interview of groepsdiscussie, waarbij directe terugkoppeling plaatsvindt, zowel verbaal als non-verbaal.

Behoefte-onderzoek voor onderwijs

Speciaal voor onderwijsinstellingen ontwikkelde Right Marktonderzoek een beproefde methode om de haalbaarheid van nieuwe opleidingen te meten. Deze methode bestaat uit een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder de potentiële leerlingen, deskundigen en de arbeidsmarkt. Het onderzoek geeft zowel cijfermatig inzicht in de haalbaarheid als inzicht in motieven om de opleiding al dan niet te volgen en in de associaties bij de naam en de inhoud van de opleiding. Onderwijsinstellingen kunnen zich met dit haalbaarheidsonderzoek optimaal voorbereiden op de verwachtingen van de overheid en het accreditatatieorgaan.

Rapportage

Een behoefte-onderzoek levert een bron van informatie op. Wij hebben diverse visuele weergaven ontwikkeld, die de behoefte naar uw organisatie, instelling, dienst of product zo helder en bondig mogelijk in beeld brengen. Wij hanteren verschillende rapportagevormen waaronder PowerPoint rapportages, online dashboards, Infographics en presentaties.

Meer weten over onze rapportagevormen? Klik op onderstaande button.

Rapportage

Offerte?

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Offerte

Een aantal klanten:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor EU Claim
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor HW Wonen
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Edel Group
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Het Inlichtingenbureau
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Multizorg VRZ
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Telstar
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Start People
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Sita SUEZ
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Regio Noord Veluwe
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Scheemda
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Nivel

Right Marktonderzoek is lid van:

Als u het écht wilt weten...? Bel of mail ons!

Bel: 038 - 4212185