De werkwijze van Right Marktonderzoek

Kenmerkend voor onze werkwijze zijn betrokkenheid, persoonlijk contact en een onderzoek op maat. En dat al meer dan 30 jaar! Wij doorlopen samen met u alle verschillende onderzoeksfasen. Hieronder wordt kort samengevat welke fasen een onderzoek idealiter kent. U wordt door ons bij iedere fase betrokken, zodat het resultaat zoveel mogelijk op uw verwachtingen zal aansluiten.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Inventarisatie: het eerste kennismakingsgesprek

In een eerste kennismakingsgesprek worden de vragen besproken die middels het onderzoek moeten worden beantwoord. Vanuit onze expertise bekijken wij welke vragen door middel van een marktonderzoek beantwoord kunnen worden, waarna een concrete onderzoeksvraag kan worden vastgesteld. Ook worden eventuele eerdere onderzoeken, de doelgroep en mogelijke onderzoeksmethoden besproken. Vervolgens wordt naar aanleiding van dit gesprek een offerte uitgebracht.

Onderzoeksopzet: op maat

Aan het begin van ieder onderzoek moet de opzet worden vastgesteld. Zaken die hierbij aan de orde komen, zijn onder andere doelstelling, de doelgroep, steekproefgrootte, onderzoeksmethode, planning en rapportagevorm. Het opstellen van de opzet verloopt in nauw overleg met elkaar. Duidelijk wordt wat u van ons kunt verwachten en wat u eventueel zelf kunt doen.

Opstellen vragenlijst: onze expertise, uw input

Een volgende stap is het opstellen van de vragenlijst (enquête of gespreksrichtlijn). Meestal stellen wij de vragenlijst op, op basis van uw input. Ook is het mogelijk dat u zelf de conceptvragenlijst voor het onderzoek opstelt. Wij zorgen er vervolgens voor dat de vragenlijst wordt geoptimaliseerd voor het onderzoek en aansluit bij zowel de doelgroep als de onderzoeksmethode. In beide gevallen komt de definitieve vragenlijst tot stand in nauw overleg tussen beide partijen.

Veldwerk: zowel kwantitatief als kwalitatief

Voor het verkrijgen van de onderzoeksresultaten wordt door ons veldwerk uitgevoerd. De uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot het veldwerk zijn vanzelfsprekend afhankelijk van de onderzoeksopzet. Wij bieden alle gangbare onderzoeksmethoden, zowel kwantitatief (bijvoorbeeld online en telefonisch onderzoek) als kwalitatief marktonderzoek (bijvoorbeeld diepte-interviews en groepsdiscussies).

Meer over onze onderzoeksmethoden

Rapportage: passend bij uw wensen en budget

Na afronding van het veldwerk wordt het resultaat middels duidelijke en aansprekende rapportagevormen aan u gerapporteerd. Dit kan bijvoorbeeld in een aansprekende PowerPoint rapportage, via een infographic maar ook door middel van een online dashboard. De rapportagevorm wordt in overleg met u gekozen, zodat deze past bij uw wensen en budget.

Meer over onze rapportagemogelijkheden

Presentatie/evaluatie

Na aanlevering van het rapport vindt een evaluatie van het onderzoek plaats. Wij hebben ruimschoots ervaring met het presenteren van de onderzoeksresultaten. Of dit nodig en wenselijk is, hangt mede af van de onderzoeksvraag. Bij bijvoorbeeld een onderzoek onder medewerkers is het bespreken en presenteren van de onderzoeksresultaten door een externe partij zeer wenselijk. Hiermee wordt de objectiviteit gewaarborgd en wordt voorkomen dat de intern betrokkenen verantwoordelijk worden gehouden voor de onderzoeksopzet en resultaten.

Offerte of meer informatie?

Wilt u meer informatie, een incompany presentatie of geheel vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Offerte

Een aantal voorbeelden:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Nederlandse Spoorwegen
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Canon
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor provincie Gelderland
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Hogeschool Rotterdam
Alle opdrachtgevers

Aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Een aantal klanten:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Thomas a Kempis College
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Universiteit Antwerpen
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor JenS Beenhakker
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Infosupport
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Primagaz.
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Zuidwester.
 • gemeente Staphorst