De werkwijze van Right Marktonderzoek

In onze werkwijze doorlopen wij samen met u verschillende onderzoeksfasen. Hieronder wordt kort samengevat welke fasen een onderzoek idealiter kent. U wordt bij iedere fase betrokken, om het resultaat zoveel mogelijk bij uw verwachtingen te laten aansluiten.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

onderzoeksfasen

Eerste gesprek met de opdrachtgever

In een eerste gesprek met de opdrachtgever worden de vragen besproken die de opdrachtgever graag beantwoord wil zien. Vanuit onze expertise bekijken wij welke vragen door middel van marktonderzoek beantwoord kunnen worden, waarna een concrete onderzoeksvraag kan worden vastgesteld. Vervolgens worden n.a.v. dit gesprek de verschillende mogelijkheden voorgelegd aan de opdrachtgever.

Onderzoeksopzet

Aan het begin van ieder onderzoek moet de opzet worden vastgesteld. Zaken die hierbij aan de orde komen, zijn onder andere doelstelling, doelgroepbepaling, steekproefgrootte, onderzoeksmethode en rapportagevorm. Het opstellen van de opzet wordt in nauw overleg met de opdrachtgever gedaan.

Opstellen vragenlijst

Een volgende stap is het opstellen van de vragenlijst (enquête of gespreksrichtlijn). Meestal stellen wij de vragenlijst op, op basis van input van de opdrachtgever. Ook is het mogelijk dat de opdrachtgever zelf de conceptvragenlijst voor het onderzoek opstelt. Wij zorgen dan dat deze vragenlijst wordt geoptimaliseerd voor het onderzoek. In beide gevallen komt de definitieve vragenlijst tot stand in nauw overleg tussen beide partijen.

Veldwerk

Voor het verkrijgen van de onderzoeksresultaten wordt veldwerk uitgevoerd. De uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot het veldwerk zijn vanzelfsprekend afhankelijk van de onderzoeksopzet.

Rapportage

Na afronding van het veldwerk worden de resultaten gerapporteerd. Dit kan bijvoorbeeld in een aansprekende PowerPoint rapportage, via een infographic maar ook door middel van een online dashboard.

Rapportagemogelijkheden

Presentatie / evaluatie

Indien u er als opdrachtgever prijs op stelt, vindt na de aanlevering van het rapport een evaluatie van het onderzoek plaats. Ook kunnen wij een presentatie van de onderzoeksresultaten verzorgen. Of dit nodig en wenselijk is, hangt mede af van de onderzoeksvraag. Bij een onderzoek onder medewerkers is het bespreken en presenteren van de onderzoeksresultaten door een externe partij bijvoorbeeld wenselijk. Hiermee wordt de objectiviteit gewaarborgd en wordt voorkomen dat de intern betrokkenen verantwoordelijk worden gehouden voor de onderzoeksopzet en resultaten. Zij kunnen zich concentreren op de implementatie van de onderzoeksresultaten.

Offerte?

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Offerte

Right Marktonderzoek is lid van:

Als u het écht wilt weten...? Bel of mail ons!

Bel: 038 - 4212185