Schriftelijk onderzoek

Schriftelijk onderzoek is een kwantitatieve onderzoeksmethode die voor diverse onderzoeksvragen en doelgroepen nog steeds bruikbaar is. Wanneer bijvoorbeeld geen e-mailadressen beschikbaar zijn en een doelgroep telefonisch niet of moeilijk te bereiken is, kan het houden van een schriftelijke enquête een praktisch goed uitvoerbare methode zijn. Ook kan een schriftelijke enquête een efficiënte en goedkope methode zijn als de mogelijkheid bestaat om de enquêtes uit te delen en gelijk in te nemen, zoals aan scholieren in een klas, aan cliënten/patiënten van een zorg- en welzijnsinstelling, bezoekers van een overheidsinstelling (gemeentehuis) of aan een publiek van een voorstelling of festival. Soms wordt een schriftelijk onderzoek gecombineerd met online onderzoek, dit door in een schriftelijke vragenlijst het webadres van een online vragenlijst te vermelden.

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek, incompany presentatie of offerte. Maak kennis met de ervaring van Right Marktonderzoek.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Wanneer wordt gewerkt met een vragenlijst die per post wordt verzonden, vult de aangeschrevene de vragenlijst in en stuurt hem terug (in een antwoordenvelop van Right Marktonderzoek). Voordelen van deze methode zijn dat de vragenlijst minder gebonden is aan het aantal vragen en dat de respondent de enquête in de eigen tijd kan invullen. Daartegenover staat dat er geen controle kan worden uitgevoerd op het juist invullen van de vragenlijst en er is geen controle op de respons. Doorgaans behalen wij (afhankelijk van het onderwerp) een respons tussen de 20% en 50%.

Een (te) lage respons tast de betrouwbaarheid van de steekproef aan. Onzorgvuldigheden bij het invullen van de enquête betekenen eveneens een aantasting van de kwaliteit van de gegevens. Ons doel is de respons zo hoog mogelijk te maken en problemen met het invullen te verkleinen. Wij zorgen ervoor dat de enquête ‘invulvriendelijk’ is. Hierbij zijn vooral van belang: een goede begeleidende brief met toelichting, een duidelijke structuur van de vragenlijst en een aantrekkelijke vormgeving. Bovendien besteden wij veel tijd aan het testen van de enquête. Responsverhogende maatregelen zijn verder een incentive (meestal een verloting onder de respondenten), een vooraankondiging van het onderzoek in relevante media en een herinneringsbrief.

De geretourneerde enquêtes worden verwerkt in ons eigen kantoor door eigen datatypisten. Zij worden goed begeleid en gecontroleerd, om zo de kwaliteit van de resultaten te waarborgen. In sommige gevallen is het meer geschikt om de geretourneerde enquêtes te scannen in plaats van in te voeren (bij hele hoge aantallen bijvoorbeeld). Hiervoor werken wij met een gerenommeerd scanbureau.

Meer weten over onze rapportagevormen? Klik op onderstaande button.

Rapportage

Offerte?

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Offerte

Een aantal voorbeelden:

  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Rova
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor MEE
Alle opdrachtgevers

Aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Een aantal klanten:

  • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Kennisnet.
  • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor regio Westfriesland
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Rentree
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente Dronten
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor OMR.

Right Marktonderzoek is aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Als u het écht wilt weten...? Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte!

Bel: 038 - 4212185