Website onderzoek

Een website is vaak de eerste kennismaking met een organisatie, voor anderen is het een bron waarop zij gericht informatie over activiteiten zoeken. Belangrijk is dat uw website goed wordt gevonden, dat bezoekers er gemakkelijk informatie vinden (eenvoudig navigeren) en zich aangesproken voelen door de vormgeving en inhoud. Website onderzoek (usability onderzoek) door Right Marktonderzoek geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van uw huidige of nieuwe (te ontwikkelen) website en levert duidelijke informatie op waarmee uw huidige of nog te bouwen website beter op uw doelgroep kan worden afgestemd, zowel qua inhoud, navigatie als look and feel. Wij kunnen inzicht geven in de online marktpositie van uw website en bieden bouwstenen voor een sterk fundament voor uw huidige of nieuwe website.

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek, incompany presentatie of offerte. Maak kennis met het ervaren team van Right Marktonderzoek.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Website onderzoek kan op verschillende momenten worden ingezet, voor zowel bestaande als nog te ontwikkelen websites. Wij hebben ervaring met verschillende onderzoeksmethoden, zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld:

 1. online onderzoek middels een pop-up
 2. diepte-interviews op locatie of in een testruimte
 3. analyse van bezoekers middels Google Analytics
 4. analyse van bezoekers middels professionele heatmap software.

De momenten dat website onderzoek kan plaatsvinden zijn:

 1. website develop test: tijdens de ontwikkelingsfase van de website
 2. website pre-test: vlak voor het online gaan van een nieuwe site
 3. website post-test: na het online zetten van een nieuwe website
 4. website optimize-test: onderzoek voor het optimaliseren van een bestaande website.

Het is mogelijk om een nieuw te ontwikkelen website tijdens alle fases te onderzoeken: tijdens de ontwikkeling (pre-test), vlak voor het online gaan en na het online zetten van de website (post-test, effectmeting). Zo optimaliseert u uw website maximaal!

Afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek kunnen onder andere de volgende aspecten worden onderzocht:

 • overzichtelijkheid: is uw website overzichtelijk ingedeeld?
 • gebruiksgemak: is de navigatie (het menu) helder?
 • uitstraling: wat straalt uw website uit?
 • inhoud: sluit de inhoud aan op wat de bezoeker verwacht of zoekt?
 • marktpositie: wat is de positie van uw website/merk ten opzichte van uw concurrenten?
 • vindbaarheid: wordt uw website wel of niet goed gevonden door uw doelgroep?

Voorafgaand aan het onderzoek is het zinvol om te bekijken welke pagina’s van de website niet of nauwelijks worden bezocht. Het onderzoek kan dan toegespitst worden op de vraag waarom deze pagina’s niet of weinig worden bezocht.

De mogelijkheden die wij bieden voor website onderzoek zijn hieronder schematisch weergegeven:

 

afbeelding-website-onderzoek

 

 

 

 

 

 

 

Methode

Een website onderzoek kan op verschillende wijzen worden vormgegeven. Hieronder worden de verschillende methoden één voor één uitgelegd.

Kwalitatief onderzoek/usability test
Bij kwalitatief onderzoek wordt de website door middel van een aantal diepte-interviews uitgebreid besproken, terwijl de geïnterviewde de website voor zich heeft. Tijdens het onderzoek kan ruimschoots worden ingegaan op de argumentering achter de meningen van de respondent. Het informatie-zoekgedrag wordt bekeken aan de hand van scenario’s met behulp van de “hardop-denkmethode”, waarbij de respondenten hardop denkend opdrachten uitvoeren. Tijdens het navigeren worden aan de respondenten vragen gesteld over ‘het waarom van navigeren’, de bruikbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van de website en over ideeën ter verbetering of uitbreiding van de website. Ook de algemene indruk en gevoelsaspecten van en associaties met de website worden besproken. Tijdens de diepte-interviews kunnen projectieve technieken worden toegepast, die tot doel hebben om bepaalde emotionele of rationele remmingen weg te nemen bij de respondent.

In overleg is het mogelijk om tijdens het onderzoek mee te kijken bij één of meerdere interviews. Dit zijn leerzame momenten, u ziet gebruikers ‘live’ opdrachten uitvoeren op uw website. Duidelijk wordt wat knelpunten zijn en u krijgt inzicht in wat de bezoeker van uw website verwacht.

Semi-kwalitatief onderzoek
Bij een semi-kwalitatief website onderzoek wordt eveneens een persoonlijk interview afgenomen met de respondent. Dit interview duurt echter korter dan de eerder beschreven diepte-interviews en de vragenlijst heeft ook een meer gesloten karakter. Door middel van deze methode kan in korte tijd worden gesproken met een redelijk aantal respondenten en kan er net iets meer worden ingegaan op de individuele antwoorden van de respondent dan bij kwantitatief onderzoek.

De interviews bij deze methode worden bij voorkeur zoveel mogelijk achter elkaar gehouden, op een vaste locatie. Naast efficiency biedt dit de opdrachtgever de mogelijkheid om de interviews live te volgen in een nabijgelegen ruimte. De respondenten worden bij deze methode veelal ter plaatse geworven.

Kwantitatief online onderzoek
Wanneer behoefte is aan cijfermatige informatie, wordt kwantitatief onderzoek uitgevoerd, in de vorm van online-onderzoek. De respondenten krijgen in dat geval een online vragenlijst over de website voorgelegd. Afhankelijk van de doelgroep en de beschikbare gegevens van deze doelgroep, kunnen de respondenten op verschillende wijzen worden uitgenodigd. De twee methoden die de hoogste respons genereren, zijn de bezoekers met een pop-up attenderen op het onderzoek of een persoonlijke e-mail versturen (bijvoorbeeld aan klanten). Bij beide methoden worden de respondenten persoonlijk uitgenodigd voor deelname en hoeven ze alleen een link aan te klikken om bij de vragenlijst terecht te komen. Andere, meer passieve, methoden zijn het plaatsen van een banner op een website of het schriftelijk plaatsen van een link naar het onderzoek (bijvoorbeeld via een uitnodigingskaartje of via een nieuwsbrief).

Offerte?

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte voor een website-onderzoek aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Offerte

Een aantal voorbeelden:

 • erfelijkheid.nl
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Pathe
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Nyenrode Business Universiteit
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Reclassering Nederland.
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente Veenendaal
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Delta Lloyd
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor ANWB
 • gemeente Oost Gelre
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Alle opdrachtgevers

Aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Een aantal klanten:

 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Stichting paasheuvelgroep
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor ECP
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Energiewacht Groep
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor RTV Oost
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Plantein zorg + Wonen
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Medpets
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente Venlo

Right Marktonderzoek is aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Als u het écht wilt weten...? Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte!

Bel: 038 - 4212185