Onderzoek sociale veiligheid

De actualiteiten laten zien dat ongewenst gedrag meer dan ooit een onderwerp is om als organisatie aandacht aan te besteden. Het is nu de tijd om objectief te laten peilen of er zich grensoverschrijdend gedrag afspeelt bij u op de werkvloer. Een onafhankelijk onderzoek naar de (sociale) veiligheid binnen uw organisatie geeft u een objectief ijkpunt. Vanaf daar kunt u gericht op weg naar een optimaal veilige werkomgeving.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Psychosociale arbeidsbelasting

Ongewenste omgangsvormen en werkbelasting zijn onderdeel van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van werknemers. Als onderdeel van de Risico Inventarisatie & Evaluatie zijn werkgevers volgens de Arbowet verplicht beleid te voeren dat er op is gericht psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en/of te beperken. Hieronder valt ook de mate waarin pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie voorkomt op de werkvloer.

Anonimiteit

Anonimiteit is binnen dit onderzoek noodzakelijk. Voor het eerlijke verhaal is het essentieel dat medewerkers de ruimte krijgen zich anoniem uit te spreken. Right Marktonderzoek als onafhankelijk onderzoeksbureau geeft deze garantie!

Communicatiemoment

Daarnaast biedt het onderzoek de ruimte voor een extra communicatiemoment richting medewerkers. Deelnemers worden gewezen op de routes die binnen uw bedrijf beschikbaar zijn bij voorkomend ongewenst gedrag, bijvoorbeeld een meldpunt of een vertrouwenspersoon.

Methode

Essentieel bij het onderzoek is het uitzetten van een valide vragenlijst onder de doelgroep. De vragenlijst wordt opgezet aan de hand van een geconformeerde vragenbibliotheek. In overleg met de opdrachtgever kunnen onderwerpen worden toegevoegd of weggelaten, afhankelijk van het type organisatie en de behoeftes. In de basis wordt de vragenlijst digitaal onder de doelgroep verspreid, maar om iedereen een kans te geven deel te nemen, kunnen hiervoor alternatieven worden geboden. Right Marktonderzoek streeft altijd naar een hoge respons, daarom wordt er een communicatieplan opgesteld om medewerkers en leidinggevenden vroegtijdig bij het onderzoek te betrekken.

Thema’s

Binnen de thematiek wordt er onderscheid gemaakt tussen in- of extern ongewenst gedrag. Intern ongewenst gedrag gaat over medewerkers onderling of tussen medewerkers en leidinggevenden. Extern ongewenst gedrag gaat over medewerkers en externen, binnen uiteenlopende branches, zoals zorg, onderwijs, horeca etc. Hiervoor zijn branche specifieke thema’s ontwikkeld.

Daarnaast kan het onderzoek zich ook richten op thema’s rondom arbeidsomstandigheden,              werkbelasting en welbevinden.

Rapportage

Resultaten worden gevisualiseerd en zo gepresenteerd dat het inzichtelijk en begrijpelijk is hoe het binnen uw organisatie is gesteld met de veiligheid op de werkvloer. De resultaten worden geanonimiseerd gerapporteerd, antwoorden zijn nooit herleidbaar naar individuen. Desgewenst worden er interactieve dashboards ontwikkeld.

Monitoren

Het is belangrijk om als organisatie de veiligheid op de werkvloer en het welzijn van uw medewerkers te blijven monitoren. Hiervoor wordt in overleg afgestemd in welke frequentie en op welke thema’s wordt ingezoomd.

Meer weten over onderzoek naar ongewenst gedrag op de werkvloer?                                        Neem contact op. Right Marktonderzoek voert al 30 jaar onderzoek uit naar onderwerpen gerelateerd aan sociale veiligheid.

          

Contact

Aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Een aantal klanten:

  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Infotec
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Sita SUEZ
  • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor de Migo peer
  • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor NGFG.
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Stichting Volkshuisvesting Tiel
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor provincie Noord Holland
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Alliander
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Quintis
  • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Kennisnet.

Right Marktonderzoek is aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Als u het écht wilt weten...? Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte!

Bel: 038 - 4212185