Naamsbekendheidonderzoek

Voor het verkrijgen van inzicht in de bekendheid van uw organisatie, dienst of merk, biedt uitvoering van een naamsbekendheidonderzoek uitkomst. Wij leveren inzicht in uw spontane en geholpen bekendheid en bieden concrete informatie waarmee u uw bekendheid kunt verbeteren.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Wij maken onderscheid tussen twee soorten bekendheid:

 • spontane bekendheid: respondenten wordt gevraagd welke organisaties of merken zij op een bepaald gebied kennen, waarbij de respondenten uit zichzelf namen moeten opnoemen; het top-of-mindniveau van de bekendheid is op deze wijze eveneens in kaart te brengen
 • geholpen bekendheid: aan de respondenten wordt een lijst met namen van organisaties of merken voorgelegd met de vraag of zij deze kennen (al is het alleen van naam)

In een naamsbekendheidonderzoek wordt verder vaak nader ingegaan op de waardering en het imago van een organisatie of merk.

De meest gebruikte (kwantitatieve) onderzoekmethodes voor het meten van de naamsbekendheid zijn telefonisch, face-to-face en online onderzoek. Schriftelijk onderzoek is ook mogelijk, mits de spontane bekendheid niet van belang is.

Een naamsbekendheidonderzoek wordt regelmatig ingezet als middel om het effect van communicatie / promotie (richting de doelgroep) te meten. Voorafgaand aan bijvoorbeeld een promotiecampagne vindt dan een nulmeting plaats; na afloop van de campagne wordt een zogenaamde effectmeting uitgevoerd, zodat kan worden bepaald wat de invloed van de campagne op de naamsbekendheid is geweest.

Rapportage

Een naamsbekendheidsonderzoek levert een bron van informatie op. Wij hebben diverse visuele weergaven ontwikkeld, die de bekendheid van uw organisatie, instelling, dienst of product zo helder en bondig mogelijk in beeld brengen. Wij hanteren verschillende rapportagevormen waaronder PowerPoint rapportages, online dashboards, Infographics en presentaties.

Meer weten over onze rapportagevormen? Klik op onderstaande button.

Rapportage

Offerte?

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Offerte

Een aantal voorbeelden:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Energiewacht Groep
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Veluwse Bron
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor ROC van Amsterdam
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Countus
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Stork
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Eiffel
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Wensink
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Reggefiber
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Decathlon
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Justlease
Alle opdrachtgevers

Lid van:

Een aantal klanten:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor KVGO
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Nijhof Wassink
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Douwe Egberts
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Onderwijsbureau Meppel
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Kaspersky Lab
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Plantein zorg + Wonen
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Productschap Tuinbouw
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor NTR
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Mokveld
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Right Marktonderzoek is lid van:

Als u het ├ęcht wilt weten...? Bel of mail ons!

Bel: 038 - 4212185