Lezersonderzoek

U wilt inzicht in de waardering en gebruik van uw blad. Een lezersonderzoek door Right Marktonderzoek geeft diepgaand inzicht in het profiel van de lezers, de waardering, het leesgedrag en bijvoorbeeld het effect. Wij hebben ruim 30 jaar ervaring met onderzoek voor zowel online als offline relatiemedia, publiekstijdschriften, nieuwsbrieven en personeelsbladen. Ons lezersonderzoek geeft niet alleen inzicht maar biedt concreet advies waarmee beter kan worden aangesloten op de wensen en behoeften van huidige en toekomstige lezers.

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek, incompany presentatie of offerte. Maak kennis met het ervaren team van Right Marktonderzoek.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Methode

Lezersonderzoek kan, afhankelijk van de doelstelling, op verschillende manieren worden uitgevoerd.

Het bereik en de leesintensiteit van een blad kunnen het beste met kwantitatief onderzoek worden achterhaald. Het betreft immers vragen waarop het antwoord in termen van hoeveelheid dient te worden uitgedrukt (hoeveel geadresseerden lezen het blad; hoe vaak/hoe lang wordt het gelezen). Telefonische enquêtes zijn hiervoor uitermate geschikt, omdat op deze wijze een representatieve steekproef kan worden benaderd. Schriftelijk onderzoek heeft minder de voorkeur, aangezien bij een schriftelijke enquête vaak alleen de lezers, en onder hen alleen de zeer betrokken lezers, worden bereikt. Wanneer bij een bereiksmeting toch wordt gekozen voor schriftelijk onderzoek, is het van belang om de enquête niet direct met het medium mee te sturen. Niet-lezers zullen namelijk ook de vragenlijst veelal over het hoofd zien.

Wanneer het bereik minder van belang is en wanneer vooral de waardering voor een blad door lezers moet worden achterhaald en/of het leesgedrag van lezers, zijn een schriftelijke of online enquête goede onderzoeksmiddelen. Bij deze methoden kan beeldmateriaal aan de vragenlijst worden toegevoegd, zodat bijvoorbeeld bij de vraag naar de waardering van een rubriek, ter herkenning een afbeelding van de rubriek kan worden getoond.

Om diepgaandere informatie over een blad te ontvangen, zoals informatie over waarom de lezers bepaalde onderdelen of eigenschappen van een blad al dan niet waarderen, is kwalitatief onderzoek de meest geschikte methode. Door middel van diepte-interviews kan bijvoorbeeld worden doorgevraagd op het hoe en waarom van het lezen en de waardering. Tevens kunnen spontane reacties van de lezers worden geregistreerd tijdens het doorbladeren van het blad.

Voor het bespreken van een nieuw blad of voor het genereren van nieuwe ideeën voor een bestaand blad, is kwalitatief onderzoek in de vorm van groepsdiscussies de meest geëigende methode.

Lezersprofiel

Op basis van het onderzoek is het mogelijk een lezersprofiel op te stellen. Het lezersprofiel wordt achteraf bepaald op basis van achtergrondkenmerken die in het onderzoek gevraagd zijn. Voor een goed en bruikbaar lezersprofiel is het van belang om vooraf te overleggen welke kenmerken zinvol en relevant zijn in de beschrijving van het lezersprofiel. Hierbij kan gedacht worden aan achtergrondkenmerken als leeftijd, geslacht en opleiding. Deze kenmerken kunnen dan meegenomen worden in het opstellen van de vragenlijst.

Rapportage

Een lezersonderzoek levert een bron van informatie op. Wij hanteren verschillende rapportagevormen waaronder PowerPoint rapportages, online dashboards, Infographics en presentaties.

Meer weten over onze rapportagevormen? Klik op onderstaande button.

Rapportage

Offerte?

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Offerte

Een aantal voorbeelden:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor NTR
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Maandag
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor SVGB
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor BNNVARA
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Montemedia
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Wbooks
 • Restauratiefonds
Alle opdrachtgevers

Aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Een aantal klanten:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Alliander
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Telstar
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Delta Lloyd
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor OSV Holland Utrecht (Rabobank)
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Marketing Oldambt

Right Marktonderzoek is aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Als u het écht wilt weten...? Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte!

Bel: 038 - 4212185