Case naamsbekendheidonderzoek BVDO en FILMstation.

BVDO/FILMstation is een inkooporganisatie en wil graag inzicht in de redenen van de videotheekondernemers om zich aan te sluiten bij één van de inkoop/franchiseorganisaties in de filmverhuurbranche.

Doelstelling:

Het doel van het onderzoek is:BVDO/FILMstation informatie verschaffen op basis waarvan zij haar communicatie optimaal kan afstemmen op de behoeftes in de markt en zich optimaal kan positioneren ten opzichte van de concurrenten. De hieruit afgeleide probleemstellingen van het onderzoek zijn:

  • Wat zijn de redenen van videotheekondernemers om zich aan te sluiten bij één van de inkoop/franchise organisaties?
  • Wat is de positie van BVDO/FILMstation ten opzichte van de concurrenten?

Methode:

Onder de doelgroep zijn telefonische enquêtes afgenomen. De enquête is door een stagiair bij BVDO/FILMstation in samenspraak met Right Marktonderzoek ontwikkeld.

Resultaat:

BVDO/FILMstation heeft een SPSS-bestand met de uitkomsten van het onderzoek ontvangen. De stagiair van BVDO/FILMstation gaat daarmee aan de slag.

Lees meer cases

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Right Marktonderzoek is lid van:

Als u het écht wilt weten...? Bel of mail ons!

Bel: 038 - 4212185