Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente Schouwen Duiveland

Imago-onderzoek Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee

Case imago-onderzoek Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Voor het Zeeuwse eiland Schouwend-Duiveland en het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee heeft ons veldwerkteam gedurende het voor- en hoogseizoen in totaal bij 500 verblijfstoeristen face-to-face een vragenlijst afgenomen. Met 10 toeristen is verder gepraat in een uitgebreid open interview. De onderzoeken onder toeristen hadden tot doel het verkrijgen van inzicht in […]

Lees verder
Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente Schouwen Duiveland

Imago-onderzoek Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee

Case imago-onderzoek Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Voor het Zeeuwse eiland Schouwend-Duiveland en het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee heeft ons veldwerkteam gedurende het voor- en hoogseizoen in totaal bij 500 verblijfstoeristen face-to-face een vragenlijst afgenomen. Met 10 toeristen is verder gepraat in een uitgebreid open interview. De onderzoeken onder toeristen hadden tot doel het verkrijgen van inzicht in […]

Lees verder
Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Avonturenpark Hellendoorn

Interessepeiling nieuwe attractie Avonturenpark Hellendoorn

Case interessepeiling nieuwe attractie Avonturenpark Hellendoorn. Voor Attractiepark Hellendoorn heeft Right Marktonderzoek een online interessepeiling uitgevoerd onder Nederlandse gezinnen voor een nieuwe attractie. Op basis van het resultaat van het onderzoek heeft Avonturenpark Hellendoorn gefundeerde keuzes voor de toekomst kunnen maken.

Lees verder
Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Marketing Oost

Imago-onderzoek Duitse verblijftoeristen in Oost-Nederland

Case imago-onderzoek Duitse verblijftoeristen in Oost-Nederland. Voor Marketing Oost heeft Right Marktonderzoek een face-to-face onderzoek onder Duitse verblijftoeristen uitgevoerd. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op diverse campings en bungalowparken in Oost-Nederland. Onze eigen duitssprekende marktonderzoekers hebben in zowel de zomer- als herfstvakantie Duitse toeristen geïnterviewd. Het resultaat heeft input gegeven voor een nieuwe marketingcampagne gericht op […]

Lees verder
Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Werelderfgoed Schokland

Bezoekersonderzoek Werelderfgoed Schokland

Case bezoekersonderzoek Werelderfgoed Schokland. Voor Werelderfgoed Schokland heeft Right Marktonderzoek een onderzoek uitgevoerd om het profiel en motieven van bezoekers en de tevredenheid over Werelderfgoed Schokland in kaart te brengen. Om een representatief beeld van de bezoekers te krijgen heeft ons eigen veldwerkteam bezoekers gedurende meerdere maanden op verschillende locaties binnen het gebied geënquêteerd. Om […]

Lees verder
Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor BVDO en Filmstation

Naamsbekendheidonderzoek BVDO en FILMstation

Case naamsbekendheidonderzoek BVDO en FILMstation. BVDO/FILMstation is een inkooporganisatie en wil graag inzicht in de redenen van de videotheekondernemers om zich aan te sluiten bij één van de inkoop/franchiseorganisaties in de filmverhuurbranche. Doelstelling: Het doel van het onderzoek is:BVDO/FILMstation informatie verschaffen op basis waarvan zij haar communicatie optimaal kan afstemmen op de behoeftes in de […]

Lees verder
Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Scholengemeenschap Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Scholengemeenschap Lelystad

Case tevredenheidsonderzoek Scholengemeenschap Lelystad. Scholengemeenschap Lelystad (SGL) wil ouderpanels opzetten, waarin diverse relevante onderwerpen van SGL worden besproken. Inzicht in de tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel wordt gezien als een belangrijke basis voor deze besprekingen. SGL heeft aan Right Marktonderzoek gevraagd om een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en personeel uit te voeren. Dit tevredenheidsonderzoek […]

Lees verder
Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Bonhoeffer College

Imago en tevredenheidsonderzoek Bonhoeffer College

Case imago en tevredenheidsonderzoek Bonhoeffer College. Het Bonhoeffer College Enschede is een interconfessionele scholengemeenschap met meerdere locaties in Enschede. Het Bonhoeffer College Enschede heeft een breed onderwijsaanbod, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Net als vele andere scholen is deze grote scholengemeenschap het resultaat van een aantal fusies. Vanuit strategisch oogpunt heeft het Bonhoeffer College behoefte […]

Lees verder
Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Historisch Centrum Overijssel

Haalbaarheidsonderzoek HCO

Case haalbaarheidsonderzoek HCO. Het Historisch Centrum Overijssel biedt informatie over de geschiedenis van Overijssel. Het HCO werkt samen met de Overijsselse Bibliotheek Dienst en het Directie Overleg Bibliotheken Overijssel aan het pilotproject ‘Geschiedenis op locatie’. Door middel van dit pilotproject wordt de waarde onderzocht van de uitgebreide infrastructuur van het openbare bibliotheekwezen als marktplaats voor […]

Lees verder
Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor RTV Oost

Opiniepeilingen RTV Oost

Case opiniepeiling RTV Oost. RTV Oost is de regionale publieke omroep in de provincie Overijssel. Voor RTV Oost heeft Right Marktonderzoek verschillende opinie-onderzoeken uitgevoerd. Doelstelling: De peilingen hebben steeds tot doel om de mening van inwoners te weten over een actueel onderwerp, wat kan worden gebruikt in een nieuwsitem van RTV Oost. Zo heeft Right […]

Lees verder

Right Marktonderzoek is lid van:

Als u het écht wilt weten...? Bel of mail ons!

Bel: 038 - 4212185