Onderwijs

Onderwijsinstellingen krijgen van de overheid steeds meer ruimte om zelf te bepalen hoe zij het onderwijs willen inrichten. De onderwijsinstelling is daarbij vaak zelf verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van het onderwijs en voor voldoende leerlingen op school. Onderzoek naar de tevredenheid over en het imago van een onderwijsinstelling en hun activiteiten kan een onderwijsinstelling helpen bij het uitvoeren van deze opdracht. Lees op deze pagina meer over de mogelijkheden van onderwijs onderzoek.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Right Marktonderzoek heeft 25 jaar ervaring in het uitvoeren van onderzoek voor het onderwijs voor:

 • primair onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs
 • hoger beroepsonderwijs
 • universitair onderwijs

Het gaat hierbij om uiteenlopende typen onderzoek. Veel voorkomend zijn het tevredenheids- en imago-onderzoek, maar ook hebben wij diverse onderzoeken uitgevoerd naar behoeften (aan een opleiding bijvoorbeeld), naamsbekendheid en communicatie-uitingen.

Gebruikmakend van onze ervaring hebben wij voor tevredenheidsonderzoeken het RISA-model© ontwikkeld. Met dit model kunnen onderwijsinstellingen zelf de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsomgeving bewaken en verbeteren en kan worden bijgedragen aan de gegevens die de onderwijsinspectie vraagt.

RISA-model©

Wij leveren maatwerk, waardoor de onderzoeksvragen echt op uw onderwijsinstelling van toepassing zijn. Dit zorgt ervoor dat u in de praktijk concreet met de resultaten aan de slag kunt.

Klik hieronder voor meer informatie over verschillende typen onderzoek die wij voor onderwijsinstellingen hebben uitgevoerd:

Tevredenheidsonderzoek
Imago onderzoek
Behoefte-onderzoek
Communicatie onderzoek
Instroomonderzoek

Een aantal klanten:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Aventus
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Hegeman
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor MAIN Energie
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Peter van Welsem
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Livit
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor OSV Holland Utrecht (Rabobank)
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Reasult
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Kinderopvang Langedijk
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Multizorg VRZ
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Cultuur + Ondernemen
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor ArboUnie
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Sportservice Flevoland