Onderwijs

Onderwijsinstellingen krijgen van de overheid steeds meer ruimte om zelf te bepalen hoe zij het onderwijs willen inrichten. De onderwijsinstelling is daarbij vaak zelf verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van het onderwijs en voor voldoende leerlingen op school. Onderzoek naar de tevredenheid over en het imago van een onderwijsinstelling en hun activiteiten kan een onderwijsinstelling helpen bij het uitvoeren van deze opdracht. Lees op deze pagina meer over de mogelijkheden van onderwijs onderzoek.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Right Marktonderzoek heeft 25 jaar ervaring in het uitvoeren van onderzoek voor het onderwijs voor:

 • primair onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs
 • hoger beroepsonderwijs
 • universitair onderwijs

Het gaat hierbij om uiteenlopende typen onderzoek. Veel voorkomend zijn het tevredenheids- en imago-onderzoek, maar ook hebben wij diverse onderzoeken uitgevoerd naar behoeften (aan een opleiding bijvoorbeeld), naamsbekendheid en communicatie-uitingen.

Gebruikmakend van onze ervaring hebben wij voor tevredenheidsonderzoeken het RISA-model© ontwikkeld. Met dit model kunnen onderwijsinstellingen zelf de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsomgeving bewaken en verbeteren en kan worden bijgedragen aan de gegevens die de onderwijsinspectie vraagt.

RISA-model©

Wij leveren maatwerk, waardoor de onderzoeksvragen echt op uw onderwijsinstelling van toepassing zijn. Dit zorgt ervoor dat u in de praktijk concreet met de resultaten aan de slag kunt.

Klik hieronder voor meer informatie over verschillende typen onderzoek die wij voor onderwijsinstellingen hebben uitgevoerd:

Tevredenheidsonderzoek
Imago onderzoek
Behoefte-onderzoek
Communicatie onderzoek
Instroomonderzoek

Een aantal klanten:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Kaspersky Lab
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor ROC A12
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Hogeschool NHL
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Radio 100%NL
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Cofely GDF SUEZ
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Harting Bank
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor BAZN
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Stiva
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Stichting Leerplan Ontwikkeling
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Sportservice Overijssel
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Nivel
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Kredietbank Nederland