Gemeenten

Wordt het beleid binnen uw gemeente door uw medewerkers gedragen? Zijn uw medewerkers tevreden en van mening dat er binnen de gemeente efficiënt en resultaatgericht wordt gewerkt? Belangrijke vragen, het zijn immers uw medewerkers die de kwaliteit van de dienstverlening bepalen. U streeft ernaar dat de medewerkers van uw gemeente enthousiast, betrokken en gemotiveerd zijn. Het medewerkersonderzoek voor gemeenten van Right Marktonderzoek brengt op professionele wijze de betrokkenheid en tevredenheid van uw medewerkers in kaart. Dit inzicht geeft u de juiste handvatten om gericht aan de slag te gaan met het efficiënt verbeteren van de tevredenheid van uw medewerkers waarmee u uw organisatie op een hoger niveau brengt. Op deze pagina geven wij weer wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van gemeente onderzoek.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Ons medewerkersonderzoek in vier heldere stappen

1. Keuze van onderzoeksmethode

De tevredenheid van de medewerkers binnen uw gemeente kan op verschillende manieren worden gemeten. Wij hebben ruimschoots ervaring en geven u een advies op maat en bieden hierbij verschillende opties. Online onderzoek is een veelgebruikte en beproefde methode bij gemeentelijke medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Kwalitatief onderzoek is kostbaarder maar levert ook geheel andere informatie op. Middels diepte-interviews of groepsdiscussies met medewerkers kan diepgaand worden ingegaan op onderwerpen die binnen de gemeente spelen. De uiteindelijke keuze voor een onderzoeksmethode is natuurlijk afhankelijk van uw wensen en budget.Right Marktkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente De Fryske Marren
Project: medewerkerstevredenheidsonderzoek
Trycia Haaijes, Adviseur Communicatie, gemeente De Fryske Marren:
“Voor het MTO van onze gemeente De Fryske Marren hebben we erg prettig samengewerkt met Right. Er is goed met ons meegedacht om het onderzoek af te stemmen op onze situatie en Right reageerde flexibel en snel op onze vragen. Al met al was Right duidelijk zeer betrokken bij het proces. ”

2. Het samen ontwikkelen van de vragenlijst

Tijdens de Questionnaire Brainstorm Session leggen we samen de thema’s van de vragenlijst vast. Waar bent u naar op zoek? Wat zijn belangrijke HR-thema’s binnen uw gemeente? Op basis van onze ervaring en de input vanuit de Questionnaire Brainstorm Session wordt vervolgens een conceptvragenlijst ontwikkeld.

3. Introductie van het onderzoek

Een heldere communicatie voorafgaand aan en tijdens het onderzoek is van groot belang. Wij introduceren het onderzoek binnen de gemeente en zorgen dat iedereen gemotiveerd wordt en een positieve houding aanneemt ten aanzien van het onderzoek. Binnen het onderzoekstraject is ook goede communicatie achteraf van groot belang. Immers, uw medewerkers hebben zich voor het onderzoek ingezet en hebben hun mening gegeven. Zij willen maar al te graag weten wat het onderzoek heeft opgeleverd. Openheid hierin is een eerste stap naar een hogere tevredenheid!

4. Het resultaat: inzicht en verandering

U ontvangt als resultaat van ons een spiegel. Een spiegel die haarfijn laat zien hoe betrokken en tevreden de medewerkers van uw gemeente zijn. Een spiegel waarin op elk gewenst niveau (afdeling / teams) de thema’s aan de orde komen die er werkelijk toe doen. Hierbij brengt het door ons ontwikkelde Risa-Model in één oogopslag alle belangrijke thema’s overzichtelijk in beeld. Aanvullend leveren wij to the point conclusies en doen desgewenst concrete aanbevelingen. Maar dan? Het doel van een onderzoek is niet alleen informatie maar verandering! Wij kunnen u daarin volledig ontzorgen door het resultaat van het onderzoek niet alleen te rapporteren maar tevens te implementeren. Uw medewerkers (teams / afdelingen etc.) leren tijdens onze implementatie-sessies hoe zij met het resultaat aan de slag kunnen gaan. Zo wordt het resultaat van het onderzoek een instrument dat optimaal wordt ingezet.

Kortom, wat kunnen wij u bieden?

 • Kennis verkregen uit 30 jaar ervaring met medewerkerstevredenheidsonderzoek voor diverse gemeenten.
 • Onderzoek op maat met professionele kwantitatieve- (online/schriftelijk) en kwalitatieve (diepte-interviews/focusgroepen) onderzoeksoplossingen, die passen bij uw gemeente en situatie.
 • Vragenlijsten gebaseerd op onze ruime ervaring met medewerkerstevredenheidsonderzoek.
 • Advies en begeleiding rondom de interne communicatie voorafgaand, tijdens en na het onderzoek.
 • Gegarandeerde anonimiteit voor uw medewerkers.
 • Heldere schriftelijke en/of online rapportages met samenvattende modellen en figuren, waaronder het door ons ontwikkelde Risa-Model.
 • Rapportage op elk mogelijk niveau, bijvoorbeeld per afdeling, team of locatie.
 • Een samenvatting en/of presentatie van het resultaat voor u en/of uw medewerkers.
 • Begeleiding bij het implementeren van het onderzoeksresultaat.
 • En altijd: een enthousiast team en een persoonlijk contact.
Wilt u een prijsindicatie?
Terug naar alle opdrachtgevers

Een aantal voorbeelden:

 • gemeente Staphorst
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente De Fryske Marren
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente Westland
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente Dronten
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente Haaksbergen
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente Venlo
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente Roermond
Alle opdrachtgevers

Aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Een aantal klanten:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor ABN AMRO Verzekeringen
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Bolscher.
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Groveko.
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Stichting paasheuvelgroep
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Ketchum Pleon
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Primagaz.
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Kennisinstituut.
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor ECP
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor NVAO.
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Rentree