Projectieve technieken

Projectieve technieken is een onderzoekstechniek die tot doel heeft om bepaalde emotionele of rationele remmingen weg te nemen bij de respondent. Er wordt waardevolle informatie mee achterhaald die met ‘gewone’ vraagtechnieken niet kan worden verkregen. Right Marktonderzoek heeft ruim 30 jaar ervaring met het gebruik van projectieve technieken. Wij passen projectieve technieken doorlopend toe bij kwalitatief onderzoek, veelal in de vorm van diepte-interviews.

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek, incompany presentatie of offerte. Maak kennis met de ervaring van Right Marktonderzoek.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Projectieve technieken worden doorlopend toegepast tijdens diepte-interviews en groepsdiscussies. Hieronder enkele voorbeelden van projectieve technieken die we inzetten voor onze opdrachtgevers:

Typische gebruiker

Door te vragen naar een typische gebruiker van een bepaald product of dienst wordt inzicht verkregen in de (merk)beleving hiervan. Daarbij wordt gevraagd naar uiterlijke kenmerken, maar ook naar hobby’s, levensstijl et cetera. Zo ontstaat een beeld van de waarden die aan het product of dienst worden toegekend en kan worden geanalyseerd hoe ver deze typische gebruiker afstaat van de respondent zelf.

Personificatie

Bij personificatie wordt aan de respondenten gevraagd het product of de dienst voor te stellen als persoon. Op deze manier wordt een beeld gekregen van de merkpersoonlijkheid en de levensstijl die daarmee wordt geassocieerd.

Fotosort

Bfotosortij deze techniek wordt een serie foto’s aan de respondent voorgelegd van bijvoorbeeld diverse soorten honden of diverse soorten auto’s. Deze foto’s kunnen op verschillende manieren worden gebruikt om op een indirecte, niet bedreigende manier te praten over een product, dienst of organisatie. Zo komen (voor)oordelen aan het licht die anders onbesproken zouden blijven, maar wel een achterliggende rol spelen bij de antwoorden en keuzes van de respondent. Er kan bijvoorbeeld worden gevraagd om een organisatie en haar werkwijze te karakteriseren aan de hand van de foto’s.

Waardenbeelden

waardenbeelden

Met behulp van een set van waarden (bijvoorbeeld in woord en/of beeld uitgedrukt op kaartjes) kan een product, dienst of organisatie worden gekarakteriseerd. Op deze wijze ontstaat op een efficiënte manier een redelijk compleet beeld van de beleving van het onderwerp van onderzoek.

Collage

collagesHet maken of beoordelen van collages is een uitstekende techniek om inzicht te verkrijgen in de emotionele acceptatie en waardering voor een product/dienst/organisatie. De respondenten wordt gevraagd om in groepjes met behulp van knipsels uit tijdschriften en dergelijke een collage te maken. Deze worden daarna met de respondenten besproken. Ook kan er voor worden gekozen om met de respondenten vooraf gemaakte collages te bespreken en te beoordelen.

Story telling

story-telling

Verhalen en narratieve technieken kunnen op verschillende manieren worden ingezet om de belevingswereld van de respondent en zijn of haar relatie tot een product en dergelijke te achterhalen. Een manier is om aan de respondent een kort, nog niet voltooid verhaal voor te leggen. De respondent wordt vervolgens gevraagd om het verhaal af te maken.

Thought Bubbles

thought-bubblesDit is een techniek waarbij respondenten een cartoon voorgelegd krijgen met de opdracht de gedachten in de Thought Bubbles (tekstballonnen) in te vullen. Deze techniek wordt vaak gebruikt om tijdens groepsdiscussies individuele momenten te creëren. Een respondent geeft eerst een eigen spontane reactie, waarna alle reacties in de groep kunnen worden besproken en getoetst op goedkeuring van de groep.

Beschrijving ideaal product/dienst/organisatie

Een eenvoudige manier om veel informatie over de behoeftes van respondenten te achterhalen is aan de respondenten te vragen om hun ideale beeld van een product/dienst/organisatie te beschrijven.

Offerte?

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Offerte

Een aantal voorbeelden:

  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor SGS Search
  • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Omroep Zeeland
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Flestic
Alle opdrachtgevers

Aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Een aantal klanten:

  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Stichting Volkshuisvesting Tiel
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Reclamebureau RCLM
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Nuon
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Nederlandse Spoorwegen
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Travers
  • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor DC Klinieken
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Meindertsma Reclame

Right Marktonderzoek is aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Als u het écht wilt weten...? Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte!

Bel: 038 - 4212185