Kwalitatief onderzoek

Bij kwalitatief onderzoek wordt er bij respondenten diepgaand doorgevraagd naar hun mening en achterliggende overtuigingen. Er wordt diepgaand ingegaan op bijvoorbeeld verwachtingen, behoeften en drijfveren van een doelgroep. Deze informatie wordt meestal door middel van groepsdiscussies (focus-groepen) of diepte-interviews verkregen. Een kwalitatief onderzoek heeft, anders dan bij kwantitatief onderzoek, vaak betrekking op een kleine steekproef. Neem vrijblijvend contact op en maak kennis met de ervaring van Right Marktonderzoek.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Deze vorm van onderzoek geeft diepgaande informatie door in te gaan op achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften van de doelgroep. Het gaat in op het waarom van heersende meningen en bepaalde gedragingen. Daarbij worden bewuste motivaties van de doelgroep besproken. Ook kunnen onbewuste motivaties worden achterhaald door gebruik te maken van projectieve technieken. Daarnaast kan kwalitatief onderzoek goed worden ingezet om de doelgroep zelf te laten meedenken over onder andere de invulling van de verbeteringen van producten en een toekomstig beleid.

Kwalitatief onderzoek biedt de volgende voordelen:

 • de mogelijkheid om door te vragen
 • de mogelijkheid om de vraagstelling en de methodiek tijdens de looptijd van het onderzoek bij te sturen aan de hand van reeds behaalde resultaten
 • de mogelijkheid om gebruik te maken van projectieve technieken (vraagtechnieken die tot doel hebben om remmingen bij respondenten weg te nemen, waardoor de respondenten eerder vrijuit over zichzelf gaan praten)
 • de mogelijkheid voor de opdrachtgever om mee te kijken en hierdoor snel een beeld te krijgen van wat er leeft onder de onderzoeksgroepen

Bij kwalitatief onderzoek geven de resultaten een indicatie van wat er leeft onder de doelgroep. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, waar de resultaten statistisch representatief zijn.

Right Marktonderzoek kiest zelf de meest geschikte doelgroep voor een onderzoek. Op deze manier kunnen er respondenten worden geworven die passen bij de doelgroepomschrijving.

Kwalitatief onderzoek wordt, afhankelijk van de vraag, het onderwerp en de doelgroep, uitgevoerd in de vorm van diepte-interviews of groepsdiscussies. De resultaten die hieruit blijken worden verwerkt in een rapport, met sprekende citaten.

Meer weten over projectieve technieken?


Meer weten over onze rapportages?

Op basis van de doelgroep en de gewenste resultaten kan er een keuze gemaakt worden tussen groepsdiscussies en diepte interviews. Hieronder worden per methoden verschillende eigenschappen benoemd.

 

Eigenschappen van…

…groepsdiscussies

 • Respondenten kunnen op elkaar reageren
 • Er is weinig sprake van interviewer bias (beïnvloeding van respondenten door interviewer)
 • Opdrachtgever kan door middel van een gesloten tv-circuit discussies volgen
 • Brainstorming in een groep genereert nieuwe ideeën
 • Mate waarin sociale processen van invloed zijn op houding en gedrag wordt duidelijk

Diepte interviews

 • Mogelijkheid om met individu diep in te gaan op het onderwerp
 • Interview kan overal plaatsvinden, ook thuis bij respondent of op kantoor
 • Van minder welbespraakte mensen worden eveneens spontane antwoorden verkregen

Voor- en nadelen

Wilt u meer weten over verschillende voor- en nadelen van onze kwalitatieve onderzoeksmethoden? Klik op onderstaande button.

Voor- en nadelen kwalitatief onderzoek

Offerte?

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Offerte

Een aantal voorbeelden:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Radio 100%NL
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor ABN AMRO Verzekeringen
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Circulus Berkel
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente De Fryske Marren
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente Westland
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor MAIN Energie
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Omroep Zeeland
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor SGS Search
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Reggefiber
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Primagaz
Alle opdrachtgevers

Lid van:

Een aantal klanten:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente Venlo
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor BAZN
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor OSV Holland Utrecht (Rabobank)
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor provincie Noord Brabant
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Eagle Burgmann
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Nederlandse Spoorwegen
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Hogeschool NHL
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Ingenieursbedrijf Bartels
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Mooiland.
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Nationaal Restauratiefonds
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Kaartje2GO
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor De Stentor