Kwalitatief onderzoek

Bij kwalitatief onderzoek wordt er bij de respondenten door gevraagd naar hun mening en achterliggende overtuigingen. Deze informatie wordt door middel van groepsdiscussies of diepte-interviews verkregen. Een kwalitatief onderzoek heeft vaak betrekking op een kleine steekproef.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Deze vorm van onderzoek geeft diepgaande informatie door in te gaan op achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften van de doelgroep. Het gaat in op het waarom van heersende meningen en bepaalde gedragingen. Daarbij worden bewuste motivaties van de doelgroep besproken. Ook kunnen onbewuste motivaties worden achterhaald door gebruik te maken van projectieve technieken. Daarnaast kan kwalitatief onderzoek goed worden ingezet om de doelgroep zelf te laten meedenken over onder andere de invulling van de verbeteringen van producten en een toekomstig beleid.

Kwalitatief onderzoek biedt de volgende voordelen:

 • de mogelijkheid om door te vragen
 • de mogelijkheid om de vraagstelling en de methodiek tijdens de looptijd van het onderzoek bij te sturen aan de hand van reeds behaalde resultaten
 • de mogelijkheid om gebruik te maken van projectieve technieken (vraagtechnieken die tot doel hebben om remmingen bij respondenten weg te nemen, waardoor de respondenten eerder vrijuit over zichzelf gaan praten)
 • de mogelijkheid voor de opdrachtgever om mee te kijken en hierdoor snel een beeld te krijgen van wat er leeft onder de onderzoeksgroepen

Bij kwalitatief onderzoek geven de resultaten een indicatie van wat er leeft onder de doelgroep. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, waar de resultaten statistisch representatief zijn.

Right Marktonderzoek kiest zelf de meest geschikte doelgroep voor een onderzoek. Op deze manier kunnen er respondenten worden geworven die passen bij de doelgroepomschrijving.

Kwalitatief onderzoek wordt, afhankelijk van de vraag, het onderwerp en de doelgroep, uitgevoerd in de vorm van diepte-interviews of groepsdiscussies. De resultaten die hieruit blijken worden verwerkt in een rapport, met sprekende citaten.

Op basis van de doelgroep en de gewenste resultaten kan er een keuze gemaakt worden tussen groepsdiscussies en diepte interviews. Hieronder worden per methoden verschillende eigenschappen benoemd.

 

Eigenschappen van…

…groepsdiscussies

 • Respondenten kunnen op elkaar reageren
 • Er is weinig sprake van interviewer bias (beïnvloeding van respondenten door interviewer)
 • Opdrachtgever kan door middel van een gesloten tv-circuit discussies volgen
 • Brainstorming in een groep genereert nieuwe ideeën
 • Mate waarin sociale processen van invloed zijn op houding en gedrag wordt duidelijk

 
Diepte interviews

 • Mogelijkheid om met individu diep in te gaan op het onderwerp
 • Interview kan overal plaatsvinden, ook thuis bij respondent of op kantoor
 • Van minder welbespraakte mensen worden eveneens spontane antwoorden verkregen

Voor- en nadelen

Wilt u meer weten over verschillende voor- en nadelen van onze kwalitatieve onderzoeksmethoden? Klik op onderstaande button.

Voor- en nadelen kwalitatief onderzoek

Offerte?

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Offerte

Een aantal voorbeelden:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Radio 100%NL
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor ABN AMRO Verzekeringen
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Circulus Berkel
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente De Fryske Marren
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente Westland
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor MAIN Energie
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Omroep Zeeland
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor SGS Search
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Reggefiber
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Primagaz
Alle opdrachtgevers

Lid van:

Een aantal klanten:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Stork
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente Zwartewaterland
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Incluzio
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Intercity Zakelijk
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor KLM
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Infotec
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Gaswacht
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Endemol
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor ROC A12
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Werelderfgoed Schokland
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor De Persgroep Nederland