Methoden Onderzoek

De keuze van de onderzoeksmethode is afhankelijk van de informatie die een organisatie wenst te verkrijgen. Er zijn twee mogelijke methoden onderzoek: kwantitatief of kwalitatief onderzoek.

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Door middel van kwantitatief onderzoek kan een groot aantal respondenten worden ondervraagd, waardoor cijfermatig inzicht wordt verkregen en de mogelijkheid bestaat om procentuele verhoudingen weer te geven. Kwantitatief onderzoek kan door middel van de volgende methoden worden uitgevoerd:

Online onderzoek


Telefonisch onderzoek

Face-to-face onderzoek

Schriftelijk onderzoek

Als meer diepgaande informatie nodig is (bijvoorbeeld waarom men een bepaalde mening is toegedaan) is kwalitatief onderzoek aan te raden. Kwalitatief onderzoek geeft een beeld van de wensen, ervaringen, meningen of behoeften van de doelgroep. Bij kwalitatief onderzoek wordt gebruikgemaakt van:

Diepte-interviews


Groepsdiscussies

Ga ook direct naar:

Klanttevredenheidsonderzoek


medewerkerstevredenheidsonderzoek

Imago-onderzoek

Website-onderzoek

Als u meer wilt weten over onze verschillende onderzoeksmethoden klik dan in het linker menu op kwantitatief of kwalitatief onderzoek. Wanneer u met enige regelmaat uw doelgroep een vragenlijst wilt voorleggen, kunt u besluiten om een eigen onderzoekspanel op te zetten. Op de pagina klantenpanel vindt u hier meer informatie over. Ook kunt u klikken op projectieve technieken. Door middel van projectieve technieken kan waardevolle informatie worden achterhaald die met ‘gewone’ vraagtechnieken niet kan worden verkregen.

 

Een aantal voorbeelden:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor provincie Gelderland
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor KLM
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Delta Lloyd
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Eindhoven Airport
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor 9292
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Alle opdrachtgevers

Aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Een aantal klanten:

 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Onderwijsbureau Meppel
 • IU Groep
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Beter
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor ROC Midden Nederland
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor NTI Opleidingen
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Omroep Gelderland.