Gemeente Westland

gemeente Westland

Project: Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Methode: Online onderzoek

Project: Onderzoek Ken je Klant
Methode: Online onderzoek, deskresearch, diepte-interviews

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Right Marktonderzoek is lid van:

Als u het écht wilt weten...? Bel of mail ons!

Bel: 038 - 4212185