Eindhoven Airport

Eindhoven Airport

Voor Eindhoven Airport voert Right Marktonderzoek jaarlijks onderzoek uit naar de tevredenheid van de medewerkers. Dit middels online onderzoek en diepte-interviews.

Project: Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Methode: Online onderzoek, diepte-interviews

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Right Marktonderzoek is lid van:

Als u het ├ęcht wilt weten...? Bel of mail ons!

Bel: 038 - 4212185