Anonimiteit en privacy

De bescherming van persoonsgegevens achten wij van groot belang. Bij zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van deelnemers aan onze onderzoeken (respondenten).

Right Marktonderzoek MOA Fairdata research

 

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Anonimiteit

Right Marktonderzoek is aangesloten bij de Markt Onderzoek Associatie (MOA). Wij onderschrijven alle regels en voorschriften vanuit de herziene Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek. Deze gedragscode is opgesteld door de MOA, VBO (Vereniging voor Beleidsonderzoek) en de VSO (Vereniging voor Statistiek en Onderzoek).

Met het onderschrijven van deze gedragscode verplichten wij ons tot anonimiteitsgarantie, wat betekent dat deelname aan onderzoek van Right Marktonderzoek geheel anoniem is. Verkregen informatie wordt anoniem verwerkt en er vindt geen terugkoppeling plaats op individueel niveau.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 in werking getreden. Deze verordening heeft voor meer bewustzijn met betrekking tot privacy in de onderzoeksbranche gezorgd.

Marktonderzoek AVG anonimiteit

Organisaties mogen nog steeds onderzoeken uitvoeren onder verschillende doelgroepen. Zowel intern (voor de eigen organisatie) als extern mogen medewerkers, klanten, leveranciers etc. voor een onderzoek worden uitgenodigd. Deze onderzoeken mag u zelf uitvoeren, maar ook uitbesteden aan een externe partij. Hierbij is het van belang dat deelnemers aan een onderzoek niet identificeerbaar zijn.

In het kader van de AVG ondernemen wij bij elk onderzoek de volgende stappen:

 • Er wordt een verwerkersovereenkomst met de opdrachtgever afgesloten.
 • Respondenten worden altijd op de hoogte gesteld van het doel van het onderzoek.
 • Opdrachtgevers krijgen geen inzicht in verwerkte persoonsgegevens.
 • Na afronding van een onderzoek worden gebruikte persoonsgegevens vernietigd.

Offerte?

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Offerte

Lid van:

Een aantal klanten:

 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Ziekenhuis Bethesda
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Het Hooghuis
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Wbooks
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Polteq.
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Alexandrium
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Unigarant
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Infosupport
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Stork
 • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor SCW Tiel
 • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor VVV Terschelling

Right Marktonderzoek is lid van:

Als u het ├ęcht wilt weten...? Bel of mail ons!

Bel: 038 - 4212185