Case imago en tevredenheidsonderzoek Bonhoeffer College.

Het Bonhoeffer College Enschede is een interconfessionele scholengemeenschap met meerdere locaties in Enschede. Het Bonhoeffer College Enschede heeft een breed onderwijsaanbod, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Net als vele andere scholen is deze grote scholengemeenschap het resultaat van een aantal fusies.

Vanuit strategisch oogpunt heeft het Bonhoeffer College behoefte aan inzicht in het beeld dat ouders van huidige en potentiële leerlingen in het verzorgingsgebied van de scholengemeenschap hebben van het Bonhoeffer College. Aan Right Marktonderzoek is dan ook gevraagd een tevredenheids- en imago-onderzoek uit te voeren.

Doelstelling:

Het doel van het onderzoek is:

Het Bonhoeffer College inzicht verschaffen in het imago van en de tevredenheid over het Bonhoeffer College onder de onderzoeksdoelgroepen.

De afgeleide probleemstellingen zijn:

  • Wat is de naamsbekendheid van het Bonhoeffer College?
  • Welk beeld bestaat er over het Bonhoeffer College en hebben ouders van huidige leerlingen een ander beeld dan ouders van potentiële leerlingen?
  • Welke eigenschappen vinden de doelgroepen belangrijk voor een scholengemeenschap en hoe beoordelen zij deze bij het Bonhoeffer College?
  • Wat zijn de sterke en zwakke punten van het Bonhoeffer College?

Methode:

Het Bonhoeffer College heeft te maken met meerdere doelgroepen en heeft er dan ook voor gekozen om het onderzoek te houden onder twee doelgroepen, te weten ouders van huidige leerlingen van het Bonhoeffer College en ouders van potentiële leerlingen uit de gemeente Enschede.

Om de vragen van het Bonhoeffer College te beantwoorden is gekozen voor een combinatie van imago-onderzoek en tevredenheidsonderzoek. Ook is onderzocht hoe o.a. de identiteit van het Bonhoeffer College wordt gezien ten opzichte van de overige vo-scholen in Enschede. Er is gekozen voor kwantitatief onderzoek. De onderzoeksdoelgroepen zijn telefonisch benaderd met een enquête.

Resultaat:

De resultaten van het onderzoek zijn gerapporteerd in een uitgebreid tekstrapport met inzichtelijke figuren en tabellen. Bovendien zijn per locatie de gegevens verwerkt tot RISA-figuren©, die in één oogopslag de sterke en zwakke kanten van de betreffende locaties laten zien. Het rapport sluit af met conclusies. Naast enkele verbeterpunten komt uit deze conclusies naar voren dat het Bonhoeffer College een school is met een duidelijke identiteit die zij weet te vertalen naar de praktijk van de leerlingenzorg.

Met de betrokken personen bij het Bonhoeffer College is een sessie belegd over hoe de resultaten moeten worden geïnterpreteerd, ook in vergelijking met andere scholen, en hoe deze resultaten kunnen worden gebruikt in de school.
Lees meer cases

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Right Marktonderzoek is aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Als u het écht wilt weten...? Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte!

Bel: 038 - 4212185