Case bezoekersonderzoek Werelderfgoed Schokland.

Voor Werelderfgoed Schokland heeft Right Marktonderzoek een onderzoek uitgevoerd om het profiel en motieven van bezoekers en de tevredenheid over Werelderfgoed Schokland in kaart te brengen. Om een representatief beeld van de bezoekers te krijgen heeft ons eigen veldwerkteam bezoekers gedurende meerdere maanden op verschillende locaties binnen het gebied geënquêteerd. Om een breder beeld te krijgen van de herkomst van bezoekers van Werelderfgoed Schokland zijn daarnaast gedurende het hele seizoen flyers onder bezoekers verspreid. Door achterlating van een e-mailadres van de bezoeker op deze flyer, kon men op een later moment worden uitgenodigd voor deelname aan een online onderzoek over hun bezoek. Bovendien is voor profielgegevens een postcode genoteerd op de flyer. Daarnaast is via een algemeen online onderzoek onder een landelijk panel de bekendheid en het imago van Schokland getoetst. De resultaten van al deze deelonderzoeken samen hebben geleid tot een breed inzicht in hoe het bezoekersaantal kan worden vergroot.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Contact of direct een offerte
Lees meer cases

 

Als u het echt wilt weten...?

Right Marktonderzoek & Advies B.V.

T: 038 - 4212185 E: info@rightmarktonderzoek.nl Contact

Right Marktonderzoek is aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Als u het écht wilt weten...? Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte!

Bel: 038 - 4212185